Europa wspólnych wartości i celów

debata

debata - debata

Witold Wróblewski prezydent Elbląga, wspólnie z Gustawem Markiem Brzezinem marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, wziął dziś udział w debacie, która odbyła się w elbląskiej PWSZ pn. „Europa wspólnych wartości i celów”.

Otwierając debatę prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podkreślił, że Uczelnia jest jednym z beneficjentów UE – Blisko 40 mln zł otrzymaliśmy na realizację różnorodnych projektów – wskazywał Rektor.

Marszałek Brzezin zwracając się do studentów wskazywał natomiast – Za kilka dni obchodzić będziemy 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przy tej okazji dyskutujemy co jest ważne dla Polski i Europy, jak wspierać nadal konsolidację regionów. Kiedy decydowaliśmy o wejściu do UE, choć podkreślam, że w Europie byliśmy od zawsze, moje myślenie było takie, że robimy to dla naszych dzieci i wnuków. Nie spodziewałem się, że jednak, że w ciągu 15 lat uda nam się tak wiele zrobić i równoważyć różnice. To 15 lat intensywnej pracy w oparciu o kolejne rządy, o samorządy i obywateli. Możemy sobie pogratulować i wzajemnie dziękować – mówił marszałek Brzezin – W latach 2007-2013 w nasz region zostało zainwestowane 7,5 mld zł, jeszcze wcześniej około 700 mln zł w ramach środków przedakcesyjnych. To wszystko zmieniło naszą infrastrukturę, ale także życie gospodarcze i społeczne. Tu chcę pogratulować zarówno Magnificencji Rektorowi, jak i Panu Prezydentowi, że są tak sprawdzonym i sprawnym beneficjentem tych środków. W samym Elblągu w ciągu ostatniej kadencji wbudowaliśmy 130 mln zł środków unijnych. Cały nasz region ma już 65% kontraktacji środków na lata 2014-2020, musimy mocno finiszować by wszystkie pieniądze wydać, by one zostały w regionie – podkreślił Brzezin

- Nie wyobrażam sobie rozwoju samorządu bez wsparcia z UE – mówił prezydent Wróblewski – Bo oprócz codziennego funkcjonowania samorządu potrzebny jest jeszcze rozwój, ten zapewniają nam m.in. środki unijne. Pracę w samorządzie rozpoczynaliśmy jeszcze od środków przedakcesyjnych, wcześniej pisaliśmy programy, strategie, ale zawsze pojawiał się ten sam problem – nie brakowało pomysłów, ale brakowało środków finansowych. Dziś nie ma chyba gminy, gdzie nie byłoby inwestycji współfinansowanej z UE. Mogę tu wspomnieć zrealizowaną już jakiś czas temu dużą inwestycję w węzeł drogowy „Elbląg-Wschód”, czy najnowsze np. w miejskiej instytucje kultury, już skończone Muzeum, remontującą się Bibliotekę, czy rozpoczynający się wkrótce remont Galerii EL. Bez pieniędzy unijnych nie moglibyśmy modernizować infrastruktury, ale też realizować cennych projektów miękkich, społecznych – wskazywał prezydent – Na podniesienie jakości kształcenia dostaliśmy z UE w ostatnich latach około 25 mln zł, realizujemy też projekt z PWSZ – inkubator przedsiębiorczości – która ma umożliwić łatwiejsze wejście w życie zawodowe. Wykorzystując środki UE stawiamy na zrównoważony rozwój, nie wiem gdzie bylibyśmy dziś gdyby nie możliwości jakie daje nam UE – podkreślił prezydent

Chwilę później debatę ze studentami poprowadził Krzysztof  Wójcik przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej, Wydział ds. Polski.

debata

debata - debata

debata

debata - debata

debata

debata - debata

debata

debata - debata

debata

debata - debata

debata

debata - debata

debata

debata - debata