100 litrów krwi – na 100 lecie PCK

kropelka

kropelka - kropelka

26 marca br. (wtorek) w godz. 8.00 do 12.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul Obrońców Pokoju 44 odbędzie się kolejna otwarta akcja honorowego krwiodawstwa i jednocześnie pierwsza akcja w roku szkolnym dla uczczenia 100-lecia PCK.

Jest to NASZA AKCJA dla uczczenia 100. rocznicy PCK – najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, będącej częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Organizacja ta zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, promocją pierwszej pomocy i zdrowia, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych oraz propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

Kto może oddać krew ?  KAŻDY, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 50 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji dla uczczenia 100. rocznicy PCK

KAŻDY, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania. Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 25.03.2019r (poniedziałek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!