Senior w centrum uwagi

z seniorami

z seniorami - z seniorami

Witold Wróblewski prezydent Elbląga wziął dziś udział w Ratuszu Staromiejskim w konferencji pn. „Lokalna polityka senioralna w świetle nadchodzących zmian”. Organizatorem wydarzenia, w którym wzięły udział różnorodne środowiska seniorskie był elbląski LAZARUS.

- Temat związany z polityką senioralną zajmuje w samorządach coraz więcej miejsca, coraz więcej jest także w tym zakresie działania. Jeszcze cztery lata temu w Elblągu seniorzy stanowili około 25% ogółu mieszkańców, dziś to już blisko 27%. W związku z tym trzeba w coraz większym stopniu uwzględniać potrzeby seniorów – mówił prezydent Wróblewski  

- Mamy coraz więcej przedsięwzięć skierowanych do naszych seniorów, pilotażowy program teleopieki, na razie dla dwudziestu osób, który umożliwia monitorowanie stanu ich zdrowia i zapewnia im większe poczucie bezpieczeństwa. Organizujemy cieszący się powodzeniem cykl „Kierunek Zdrowie”, chcemy też tworzyć centrum dla seniorów, gdzie będzie dla nich oferta związana ze zdrowiem, rekreacją, jak i kulturą. Centrum takie, z racji dogodnego już połączenia przez wiadukt, planujemy na Zatorzu. Mam nadzieję, że będziecie Państwo chcieli uczestniczyć i włączać się w przedsięwzięcia skierowane do Was. Chcemy aktywizować naszych seniorów – zapewnił prezydent

- Jestem z Lazarusem od początku – mówiła radna Halina Sałata – to co robili i robią przez te wszystkie lata to wielkie dzieło opieki w różnej formie nad osobami starszymi i schorowanymi.

W tracie konferencji przedstawiciele Lazarusa podkreślali, że czeka nas dalsze wydłużanie życia ludzkiego, w związku z tym powiększać się będzie grupa osób starszych. W nieodległej już perspektywie grupa osób starszych zrówna się z osobami młodymi. Kolejne wyzwania to feminizacja starości, a więc zdecydowaną większość w grupie osób starszych stanowić mogą kobiety. Inne wyzwanie wiąże się z samotnością osób starszych.

Dr n. o zdr. Elżbieta Szwałkiewicz podkreślała, że wydłuża się nasz wiek, a starość możemy podzielić na dwa etapy, wczesną kiedy jesteśmy w większości sprawni i późną kiedy powoli organizm odmawia nam posłuszeństwa.  Zdaniem Pani Elżbiety etap wczesnej starości powinien być wykorzystany na załatwienie rozmaitych spraw i aranżowanie przestrzeni wokół, aby później w mocno podeszłym wieku łatwiej było funkcjonować.

Monika Kurpanik z Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych UM przedstawiała systemowe rozwiązania, jakie dla seniorów proponuje elbląski samorząd. To między stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta ds. seniorów, które piastuje Teresa Urban, będąca rzecznikiem osób starszych. Innym instytucjonalnym rozwiązaniem jest Elbląska Rada Seniorów, będąca miejscem dyskusji i diagnozowania problemów. Monika Kurpanik wskazała również na działania zmierzające do utworzenia oddziału geriatrycznego w modernizowanym szpitalu, będącym jednym z elementów Elbląskiego Programu na rzecz osób starszych 2014-2020+.

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej

o polityce senioralnej

o polityce senioralnej - o polityce senioralnej