Chcą się uczyć i poznawać...

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku

Witold Wróblewski prezydent Elbląga wziął dziś udział w Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych.

- Ludzie jak ten czas leci, to nie do wiary wprost! Tak niedawno jeszcze dzieci, a już się srebrzy włos - mówiła na początku uroczystości Teresa Urban pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. seniorów, zapraszając na scenę Iwonę Orężak prezes zarządu UTWiON. Pani prezes powitała wszystkich, w szczególności tych elbląskich seniorów, którzy na zajęcia uczęszczać będą po raz pierwszy. Senator Jerzy Wcisła życzył studentom-seniorom, aby każde poznanie rodziło kolejne pytanie, bo to jest właśnie sens nauki.

Prezydent Witold Wróblewski mówił natomiast do zebranych - Od wielu już lat nie wyobrażam sobie października bez inauguracji Uniwersytetu III Wieku. Jest Was zrzeszonych około 400 osób, ludzi którym chce się chcieć, nie siedzieć przed telewizorem, tylko spędzać czas w sposób aktywny. Miasto może nas Was liczyć, na Wasz udział np. w wydarzeniach kulturalnych, imprezach, podczas uroczystości. Serdecznie Wam za to wszystko dziękuję, chcę abyście nadal byli tak aktywni i życzę Wam zdrowia i pogody ducha.

Po oficjalnych przemówieniach, jak przystało na Uniwersytet, odśpiewano Gaudeamus igitur, a wykład inauguracyjny o znaczeniu elbląskiego portu wygłosił pasjonat lokalnej historii Juliusz Marek. Po wykładzie przyszedł czas na część artystyczną, wystąpił m.in. kabaret "Ale Babki".

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku

inauguracja roku

inauguracja roku - inauguracja roku