Dobry Start. Od dziś wnioski w formie papierowej

dobry start

dobry start - dobry start

Od dziś - 1 sierpnia - można już składać wnioski w Programie „Dobry Start” w formie papierowej. Nadal można też składać wnioski w wersji elektronicznej. Szczegóły poniżej. Do dziś w Elblągu złożono już 4015 wniosków, wydano już 2.214 decyzji przyznających świadczenie i trwają już wypłaty.

Program „Dobry Start” – dla kogo?
„Dobry Start”, to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

 

Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W Elblągu wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Departament Świadczeń Rodzinnych UM mieszczący się przy ul. Jaśminowej 11.

Wniosek można składać od 1 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (papierową) w Departamencie Świadczeń Rodzinnych UM w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Szacuje się, że w Elblągu przedmiotowym programem zostanie objętych około 15.000 dzieci (dane Departamentu Edukacji i Sportu UM).

Wnioski do programu Dobry Start dla dzieci z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Elbląga realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - szczegóły tutaj