O współpracy samorządu z organizacjami samorządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

W Ratuszu Staromiejskim odbyła się wspólna konferencja prasowa Prezydenta Elbląga Wróblewskiego i Arkadiusza Jachimowicza Prezesa Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Jej tematem było zaprezentowanie wspólnych działań samorządu i organizacji pozarządowych w realizacji projektów unijnych.

- „Cieszę się, że jesteśmy w tak szerokim gronie. Zawsze podkreślałem, że miasto ma szansę rozwoju, jeśli wszyscy aktywnie uczestniczą w poszukiwaniu środków zewnętrznych. Mowa tu zarówno o projektach inwestycyjnych, ale również tych społecznych. Cieszę się, że organizacje pozarządowe składają wnioski o dofinansowanie swoich działań i namawiam, by to czyniły, póki ta perspektywa finansowa jest przed podziałem środków. Miasto, w miarę możliwości zabezpiecza środki na wkład własny. W tym roku w ten sposób wykorzystaliśmy już 130 tys. zł.” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

- "W Elblągu realizowane są aż 33 projekty miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego. To bardzo dużo. W żadnym innym mieście w naszym województwie nie ma ich aż tak wielu. Mamy  więc czym się chwalić" – zaznaczył Arkadiusz Jachimowicz Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Jednym z tych projektów jest Elbląskie Centrum Integracji Społecznej. Partnerami przy jego realizacji są miejskie instytucje:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz  Powiatowy Urząd Pracy.

- "Realizujemy wiele wspólnych zadań. Są to działania dotyczące między innymi aktywizacji zawodowej naszych podopiecznych, czy aktywizacji lokalnej społeczności" - zaznaczyła Beata Kulesza dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

- "W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu  podpisał 2 umowy partnerskie na rzecz realizacji projektów z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. Naszym celem jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego" - podkreślała Iwona Radej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej wsparciem objęło już 172 osoby z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego .

- "Oferujemy warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia, prowadzimy aktywizację zawodową w formie praktyk, prowadzimy pracownie:  „gospodarczą” i „złotej rączki”, w których odbywają się zajęcia. Dofinansowanie projekt Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej z funduszy unijnych wynosi 3 657 852,25. Już dziś możemy powiedzieć, że projekt będzie kontynuowany. Będziemy chcieli objąć wsparciem kolejne 92 osoby. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 1,7 mln zł." – zaznaczyła
 Hanna Oczkoś – Kierownik ECIS.

Szczegółowe informacje o projekcie - Centrum Integracji Społecznej

Kolejnym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest projekt Aktywne Zawodzie

- "Wsparciem w ramach projektu objęte zostały 63 osoby. Dla każdego uczestnika opracowano indywidualną ścieżkę wsparcia opierającą się na różnych rodzajach pomocy, wśród których pojawiły się m.in. poradnictwo specjalistyczne - prawne i mediacyjne, opieka osoby wspierającej rodzinę, spotkania z psychologiem, cykle edukacyjne, szkoła dla rodziców, warsztaty „szyte na miarę” czy warsztaty rozwoju zawodowego. Zgodnie z założeniami projektu na Zawodziu powstało również Centrum Animacji i Streetworkingu, czyli pierwszy w Elblągu Dom Sąsiedzki. To miejsce, w którym aktywnie działają animatorzy i streetworkerzy. Ma służyć integracji mieszkańców, stać się miejscem rozmów, dyskusji, kreatywnego spędzania wolnego czasu przy założeniu jego współtworzenia przez odbiorców. W ramach Domu Sąsiedzkiego funkcjonuje m.in. Koło Gospodyń Miejskich wraz z regularnymi spotkaniami oraz warsztatami. Dla rodzin przygotowane zostały spotkania w konwencji Rodzinnej Pracowni Twórczej, zaś młodzieży zadedykowano jedno z pomieszczeń, w którym oni sami stworzyli swoją przestrzeń - Kreatywną Pracownię Młodych" – podkreślała Anna Łebek-Obrycka, koordynator projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie - Aktywne Zawodzie

Zarówno Centrum Integracji Społecznej, jak i Dom Sąsiedzki niedługo zyskają nową siedzibę. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu Stawidłowa 3.  

- "Budynek jest ruiną, więc zostanie prawie całkowicie wyburzony i odtworzony. Prace ruszą jeszcze w tym miesiącu i potrwają do czerwca 2019 r. Ich wykonawcą będzie firma Elzambud. Nie stać by nas było na taki remont i adaptację, ale pozyskaliśmy na ten cel 2,9 mln zł  z funduszy europejskich. Będzie się tu mieścić pracownia złotej rączki, gdzie będzie można np. naprawić sprzęt rowerowy, co jest istotne, bo w pobliżu rozpoczyna się trasa Green. Będzie też działała pracownia rękodzieła, w tym stolarska, uruchomiony zostanie sklep społeczny, w którym "za grosze" będzie można nabyć np. meble po renowacji. Będzie również hostel z 5 pokojami gościnnymi przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych" – zaznacza Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP.

Szczegółowe informacje o projekcie - Stawidłowa 3


O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi