Elbląskie Zielone Pytanie - luty

logo

Jak co miesiąc zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie! To prosta forma, która zachęca do poszerzania swojej wiedzy o przyrodzie i zjawiskach jakie zachodzą w świecie istot żywych.

ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE – LUTY 2018

2 lutego 2018r. obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana potocznie Konwencją Ramsarską, jest najstarszą światową konwencją poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Konwencja ta została podpisana 2 lutego 1971r., a dzień jej podpisania - od 1997r. jest obchodzony jako Światowy Dzień Mokradeł. Zgodnie z treścią Konwencji Ramsarskiej, obszarami wodno-błotnymi są „tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 metrów”. Strony Konwencji, w tym również Polska, zobowiązane są min. do wyznaczania obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu.

Pytanie na luty brzmi: „Jaką nosi nazwę i w którym roku został utworzony faunistyczny rezerwat przyrody na Żuławach Elbląskich leżący na terenie dwóch gmin: Elbląg i Markusy?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i nr telefonu kontaktowego do 28 lutego 2018r. (godz. 23:59) [decyduje data wpływu przesyłki/emaila do Urzędu]:
• Listownie na adres Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
(z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie – Luty 2018)
• lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Pytanie – Luty 2018 - imię i nazwisko)

Zwycięzców i ich odpowiedzi poznamy 15 marca. Zapraszamy do udziału w konkursie!

MOKRADŁA - PLAKAT

Zielone pytanie w styczniu brzmiało następująco: „W ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom ochrony powietrza. Starożytni uznawali powietrze za jeden z żywiołów. W XVIII w. mianem powietrza określano każdy gaz. Kto i kiedy przeprowadził pierwszą analizę składu powietrza i jakie jego składniki wówczas wyseparował ? Co to benzo(a)piren?

Poniżej rozwiązanie konkursu i fragment odpowiedzi nadesłany przez zwycięzcę Pana Rafała, który z pośród nadesłanych zgłoszeń udzielił prawidłowej odpowiedzi:

Pierwszą analizę składu powietrza przeprowadził w 1774 r. Antoine Lavoisier. To on wydzielił tlen i azot.
„Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami silnie rakotwórczymi. Benzoapireny są składnikiem zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku niskiej emisji, głównie wskutek spalania odpadów”.

Laureatem konkursu został: Pan Rafał Subocz

Ponadto uruchomiony został konkurs plastyczny pn. ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE #ART dla placówek szkolnych i szkolno-wychowawczych zainteresowanych przyrodą i problemami ochrony środowiska.

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania #ART na styczeń 2018 brzmiała: „W ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom ochrony powietrza. Spójrz w niebo i zobrazuj, czym jest powietrze ?”

Dziękujemy za odpowiedzi i przesłane prace. Gratulujemy! Upominki znajdują się do odbioru w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu – pok. 239.

Poniżej przedstawiamy wyróżnione prace uczniów.

Zwycięzca: Julia Łopacka klasa IIIb SP 6

praca

praca - praca


Wyróżnienie: Maja Brzezińska klasa VIb SP 9

praca

praca - praca

Wyróżnienie: Mateusz Okoński klasa VIIb SOSW Nr 2

praca

praca - praca