Partnerstwa lokalne i innowacje na rzecz rozwoju ES – zapraszamy na szkolenie.

logo

Nowy Rok w Ośrodku OWIES będzie bogaty w szereg działań edukacyjnych. Zaczynamy od szkoleń. Już teraz zachęcamy Państwa do zgłaszania się na pierwsze dwudniowe szkolenie, które zaplanowane zostało na 3-4 lutego 2018. Szczegółowe informacje poniżej.

Termin i miejsce:
3-4 luty 2018 (sobota-niedziela), Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.

Dla kogo? Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz instytucji ze środowisk lokalnych  terenu Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w grupach od 12-18 osób.

Czas trwania szkolenia:
3 luty godz.: 10:00-19:00 (z przerwami), 4 luty godz.: 9:00-15:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, warsztatów, dyskusji, case-study.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

  • jak identyfikować potencjał społeczności lokalnej/miejscowości
  • jak kreować współpracę, angażować ludzi i podmioty do współpracy
  • jak tworzyć i wspierać partnerstwa lokalne na rzecz ES
  • nowe metody i formy animacji społecznej m.in. rewitalizacja, domy sąsiedzkie
  • innowacje społeczne – inspiracje z różnych części Polski

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM