Będą kontrolować miejsca, które niezależnie od pory roku są „domem” dla wielu bezdomnych

w terenie

w terenie - w terenie

W związku z okresem jesienno – zimowym i wahaniem temperatur powietrza, jak co roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji będą wspólnie przeprowadzać kontrole miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Teren miasta został podzielony na cztery rejony i jednocześnie utworzono cztery zespoły wyjazdowe oraz ustalono harmonogram wyjazdów.

W sytuacjach wyjątkowych, jak np. pogorszenie się warunków atmosferycznych przeprowadzone zostaną dodatkowe wyjazdy zespołów.

Sprawdzanie miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne jest prowadzone systematycznie. Strażnicy miejscy jeszcze przed okresem zimowym weryfikują znane im miejsca, w których bezdomni przebywali we wcześniejszych sezonach. Ustalane są także nowe „koczowiska”.

Zespoły wyjazdowe są stworzone, aby natychmiast reagować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu oraz przekonywać bezdomnych do skorzystania z noclegowni, domu dla bezdomnych czy instytucji wydających żywność i ciepłą odzież.

Pamiętajmy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Zareagujmy, wystarczy powiadomić odpowiednie służby pod numerem alarmowym 986, 997 czy 112 !


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie

w terenie

w terenie - w terenie