B+R, czyli dotacje na badania i rozwój

konferencja

konferencja - konferencja

W siedzibie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się dziś konferencja pn. „DOTACJE UNIJNE BEZ TAJEMNIC". Organizatorem spotkania był Dziennik „Rzeczpospolita” a partnerami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego. Wydarzenie objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dysponuje w latach 2014-2020 największą pulą środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Stąd pomysł, aby spotykać się z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami w różnych regionach Polski i przybliżać założenia tego Programu.

Kamil Melcer z NCBiR przedstawił charakterystykę tej instytucji jako łączącą naukę i biznes, wspierającą tzw. zadania od pomysłu do przemysłu i dającą przedsiębiorcom swoistą polisę ubezpieczeniową od ryzyka związanego z inwestowaniem w innowacje.

Wśród ważnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców przez NCBiR Melcer wymienił tzw. szybką ścieżkę, gdzie do tej pory złożono 3,5 tys. wniosków, a decyzja o dofinansowaniu wydawana jest w ciągu 60 dni. Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy w sposób innowacyjny mogą starać się o pieniądze z NCBiR na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, mogą też uzyskać dofinansowanie do prac, które pozwalają doprowadzić do etapu komercjalizacji. Za innowacyjne uznawane są te projekty, które wprowadzają nowy produkt lub nowy sposób wytworzenia danego produktu. NCBiR posiada też specjalną tzw. szybką ścieżkę dla regionów słabiej rozwiniętych, a wśród sektorów wyróżnia się programy - InnoShip, InnoMoto, InnoNeuroPharm i Innowacyjny Recykling.

Michał Wypij, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiał z kolei zapisy najświeższych dokumentów opracowanych w Ministerstwie mających wspierać badania, rozwój i innowacje, a więc Konstytucję dla nauki oraz ustawę o innowacyjności.

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja