Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Wczoraj w auli Szkoły Podstawowej nr 11 odbyło się kolejne z cyklu spotkań prezydenta Witolda Wróblewskiego z elblążanami. Tym razem z prezydentem o rozwoju miasta i swojej dzielnicy rozmawiali mieszkańcy dzielnicy Nad Jarem.

 

Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski przedstawił sytuację budżetową miasta oraz zaprezentował najważniejsze realizowane i planowane inwestycje.

- „Zakończyła się budowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego, kończy się również przebudowa budynku klubowego przy ul. Agrykola 8. Oba obiekty oficjalnie zostaną otwarte 9 grudnia. Przebudowana również została kryta pływalnia przy ul. Robotniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana i wielokrotnie obiecywana budowa wiaduktu na Zatorze. Prawie 40 mln zł. kosztować będzie  budowa nowego bloku operacyjnego i modernizacja dziesięciu oddziałów Szpitala Miejskiego. Zakończyliśmy budowę trakcji tramwajowej w ul. 12-Lutego. Przygotowujemy się również do rewitalizacji odkrytego basenu i Parku Dolinka" – wyliczał Witold Wróblewski.

Prezydent przypomniał również inwestycje, które były ostatnio realizowane w dzielnicy Nad Jarem.

- „Przebudowany został chodnik oraz nawierzchnia jezdni ul. Korczaka, w ramach Budżetu Obywatelskiego przy szkole, w której się znajdujemy powstała bieżnia. Planujemy także przeprowadzić termomodernizację obecnego Zespołu Szkół nr 1, jeśli tylko uda się nam zdobyć środki z tzw. funduszy norweskich” - zaznaczył prezydent.

Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców biorących udział w spotkaniu dominowała kwestia budowy masztu telefonii  komórkowej przy ul. Szczyglej. W tej sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Mieszkańcy podnosili również między innymi kwestie: złego stanu nawierzchni ul. Kłoczowskiego, zagospodarowania jaru, powstałego parkingu przy ul. Tuwima, rewitalizacji boiska przy ul. Sobieskiego, czy możliwości stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Szczyglej. Mieszkańcy pytali również o budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i zagospodarowanie terenów przy rzece Elbląg, trwające negocjacje z firmą Energa w celu zabezpieczenia miasta w ciepło, plany dot. komercyjnej części rewitalizacji basenu miejskiego oraz zmianę zasad Budżetu Obywatelskiego.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem
Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem
Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Nad Jarem