500+ i inne świadczenia - przyjmowanie wniosków od 1 sierpnia

Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym, że od 1 sierpnia br. można składać wnioski, które umożliwią dalsze wypłacanie świadczenia 500+, a także świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Wnioski są do pobrania bezpośrednio w Departamencie Świadczeń Rodzinnych UM (ul. Jaśminowa 11) lub pod linkami: 

Rodzina 500 plus - http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/39613

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15286

W przypadku programu 500+, jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia br., to wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31.10 br. W przypadku wniosku złożonego we wrześniu br. wypłata za październik nastąpi do 30.11 br. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni złożą wniosek w październiku br., to wypłata nastąpi w grudniu 2017 roku. UWAGA! W przypadku wniosków złożonych w listopadzie i grudniu br. wypłata świadczenia nastąpi od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

ZOBACZ: Szczegółowy harmonogram składania wniosków i wypłaty świadczeń

Zachęcamy również do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi zasad przyznawania świadczeń, jakie zostały wprowadzone w bieżącym roku: KOMUNIKAT w sprawie zmian w świadczeniach

Wnioski o świadczenia można składać również drogą elektroniczną (portal Empatia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS, ePUAP).

Szczegółowych informacji w sprawie zmian i pomocy w składaniu wniosków udzielają pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych UM.