Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście po rozmowach z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

We wtorek w Ratuszu Staromiejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga spotkał się z mieszkańcami rozległej dzielnicy Śródmieście. W spotkaniu wzięli udział również wiceprezydenci Janusz Nowak i Jacek Boruszka.

Elbląg - sprawy bieżące
Na początku spotkania prezydent Wróblewski przedstawił najważniejsze projekty będące w realizacji i te, których budowa rozpoczyna się w tym i przyszłym roku, m.in. wiadukt z drogami dojazdowymi na Zatorze, linia tramwajowa z nowym taborem, basen odkryty i rewitalizacja Parku Dolinka. Wizualizacje projektów, m.in. basenu odkrytego, mieszkańcy mogli obejrzeć na ekranie. W związku z kończącym się rokiem szkolnym prezydent zapoznał również mieszkańców z sytuacją w elbląskiej oświacie w przededniu wejścia w życie reformy edukacji. Prezydent mówił także o weekendowych remontach dróg i inwestycjach w ramach Budżetu Obywatelskiego

Finanse miasta
Jak podkreślił prezydent priorytetem są dla niego te inwestycje, do których Miasto może uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Na dziś sytuacja finansowa Elbląga jest dobra - złapaliśmy finansowy oddech - mówił prezydent. Na tę chwilę, w roku 2017, Elbląg ma już przyznanych ponad 35 mln zł ze środków zewnętrznych. Co ważne, ponad 6 mln zł Miasto pozyskało od firmy Jermon. - Dzięki naszym intensywnym staraniom firma spłaciła wreszcie kary w powyższej wysokości za brak realizacji inwestycji. Mieszkańców interesowało też zadłużenie miasta. Prezydent wyjaśnił, że tuż po rozpoczęciu jego urzędowania zadłużenie (dług publiczny) wynosiło 75,2%. Na dziś wskaźnik ten spadł do 52%. Oprócz spłat długu realizowane są inwestycje bez zaciągania kredytów, czyli generowania kolejnego zadłużania się miasta.

Uwagi, wnioski, pytania mieszkańców
Wśród uwag, które mieszkańcy kierowali do władz miasta znalazły się m.in. kwestia ulicy Janowskiej, a dokładnie, co dziać się będzie na terenie między stacją benzynową, a budynkami należącymi do spółdzielni Śródmieście? Prezydent zaznaczył, że w tej chwili trwają rozmowy ze Spółdzielnią, by uporządkować wreszcie ten teren. Części mieszkańców przeszkadza dziki parking i właśnie dlatego prowadzone są rozmowy ze Spółdzielnią, by ucywilizować ten teren.

Mieszkańcy wskazywali również na potrzebę remontu chodników m.in. w obrębie ulic Tysiąclecia, Janowskiej i Mącznej. Wskazywali także na zaniedbaną aleję lipową na jednym z terenów i brak dostatecznej dbałości ze strony Zieleni Miejskiej o drzewostan, a także brak koszy i ławek. Wśród postulatów mieszkańców było także ograniczenie prędkości na ulicy Tysiąclecia, czy przesunięcie przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza. Uczestniczący w spotkaniu podnosili również problem złego ogrodzenia placu zabaw w Parku Dolinka, niebezpieczne schody prowadzące do amfitearu, czy zły stan schodów betonowych wzdłuż ul. 1 Maja.

Kolejne kwestie ważne szczególnie dla użytkowników dróg dotyczyły ul. 12 Lutego (w kierunku ul. Winnej), gdzie zdaniem mieszkańców brak jest parkingów, a w pobliżu panuje bałagan. Mieszkańcy postulowali również przywrócenie lewoskrętu z parkingu przy obiektach handlowych w ulicę Nowowiejską. Wskazywali także na zły stan parkingu przy byłym Szpitalu Wojskowym, czy brak przejścia dla pieszych dla wchodzących do parku Dolinka.

Uczestnicy spotkania prosili również o interwencję w sprawie kolejnego sklepu z dopalaczami, jaki pojawił się przy ul. Bałuckiego, dopytywali również, co można zrobić z budynkiem przy ul. 1 Maja po NBP. Jeden z postulatów dotyczył możliwości przywrócenia praktyk hydraulicznych w EPWiK. Mieszkańcy dziękowali również za dobre oznakowanie i zmianę organizacji ruchu przy ulicy Moniuszki.

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem

spotkanie z prezydentem - spotkanie z prezydentem