„Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny”

„Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny”

„Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny” - „Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny”

6 czerwca 2017 roku o godz. 12.00, w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 w Elblągu, odbędzie się konferencja pt. „Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny”, w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, których tegoroczne hasło brzmi: Miłość w rodzinie nigdy nie zginie.”
Organizatorami przedsięwzięcia są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Program konferencji obejmie dwie części:
CZĘŚĆ I:  WYKŁADOWA
1.    Czy mamy jeszcze rodzinę? - dziecko w sytuacji rozwodowej rodziców – dr Joanna Nowak;

2.    Nastoletni rodzice w Polsce - sytuacja rodzinna oraz wsparcie instytucjonalne – dr Alicja Zbierzchowska.

CZĘŚĆ II:  WARSZTATOWA
1.    Konflikt w rodzinie - nadzieja czy porażka wychowawcza – pracownicy PPP nr 1
 – M. Truszkowska, N. Wojtaszek;

2.    Właściwa komunikacja w rodzinie – oczywistość czy wyzwanie – pracownicy PPP nr 2 I. Pyszkowska, E. Błażejewska-Bandurska;

3.    Radzenie sobie ze stresem w rodzinie: techniki rozładowywania napięcia – pracownicy PPP nr 2 – A. Leibner-Zięba, K. Małkiewicz.