Ruszają prace przygotowawcze na ul. Kościuszki

Ruszają prace przygotowawcze na ul. Kościuszki

Informujemy, że od środy 22.02.2017 r. rozpoczną się roboty przygotowawcze związane weekendowymi remontami dróg, realizowanymi na podstawie umowy zawartej z firmą SKANSKA S.A w 25.08.2016 r. na „Odnowę nawierzchni dróg w Elblągu Etap II”. Na ul. Kościuszki Etap I (od ul. J. Bema do ul.13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego), na długość około 845 m rozpoczną się prace przygotowawcze związane m.in. z regulacją krawężników, przełożeniem chodników powodujące miejscowe czasowe utrudniania w ruchu. Od przyszłego tygodnia przekazywać będziemy dane dotyczące szczegółowego harmonogramu robót.