Mieszkanie Plus w samorządach

Mieszkanie Plus w samorządach

Mieszkanie Plus w samorządach - Mieszkanie Plus w samorządach
W dniu 12 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji”. Organizatorem konferencji był BGK Nieruchomości S.A. a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju. W konferencji uczestniczyli Pan Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów – Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Zarządu BGK Nieruchomości oraz samorządowcy z całej Polski. Celem spotkania było podpisanie listów intencyjnych oraz przybliżenie gminom zasad funkcjonowania Programu Mieszkanie Plus. Do Programu przystąpiło 56 gmin podpisując listy intencyjne. W gronie samorządów, które zgłosiły wolę współpracy z BGK Nieruchomości przy realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus jest również Elbląg. List intencyjny w tej sprawie w imieniu Prezydenta podpisał Wiceprezydent – Janusz Nowak. Oprócz podpisanego listu intencyjnego elbląski samorząd przesłał już do BGK Nieruchomości ankietę terytorialną, w której wskazane zostały ewentualne lokalizacje przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Przesłane materiały poddane będą analizie, po nowym roku przedstawiciele BGK Nieruchomości mają przedstawić nam wyniki tych analiz.  
Inwestycje w ramach Programu Mieszkanie Plus będą realizowane w oparciu o finansowanie z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A.