Koncert charytatywny "25 lat Razem"

plakat

plakat - plakat

25 stycznia 2017 roku o godz. 19:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się koncert charytatywny zespołu Zakopower - Kolędowy, którego zysk w całości zostanie przeznaczony dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

Stowarzyszenie jest samopomocową organizacją pożytku publicznego, której celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie zrzesza rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie, członków ich rodzin, przyjaciół, ich samych, jak również specjalistów, którzy podejmują działania dla ich dobra.

PSONI Koło w Elblągu prowadzi cztery placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Elbląga i okolic: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej i Niepubliczne Przedszkole Specjalne. W placówkach tych ze wsparcia korzysta ok. 150 osób niepełnosprawnych w każdym przedziale wiekowym – od 0 lat po późną starość, a także ich rodziny. Podopieczni placówek mają w nich możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej, społecznej, zawodowej, rozwijają umiejętności niezbędne im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społeczności lokalnej.