Forum jakości w elbląskiej PWSZ

Forum jakości w elbląskiej PWSZ

Forum jakości w elbląskiej PWSZ - Forum jakości w elbląskiej PWSZ

W dniach 16-17 listopada 2016 roku w Auli PWSZ w Elblągu odbędzie się FORUM JAKOŚCI – Zmiany w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego. Organizatorami tegorocznego Forum, poświęconego kształceniu o profilu praktycznym, są Polska Komisja Akredytacyjna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – gospodarz konferencji. Kształcenie o profilu praktycznym odgrywa coraz większą rolę w przygotowywaniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, administracji oraz edukacji i kultury. Jakość takiego kształcenia, ukierunkowanego na zdobywanie przez studentów praktycznych kompetencji zawodowych, jest przedmiotem troski wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jego organizację i prowadzenie.


Mamy nadzieję, że problematyka tegorocznego Forum zostanie przyjęta z życzliwym zainteresowaniem przez przedstawicieli wszystkich środowisk odpowiedzialnych za współtworzenie i realizację programów kształcenia o profilu praktycznym – uczelni, studentów i absolwentów, pracodawców oraz studenckich i akademickich biur karier. Swój udział w wydarzeniu zgłosiło ponad 200 uczestników z ośrodków akademickich z całej Polski.


Szczegółowy program konferencji znajdują się na stronie internetowej www.forumjakosci.edu.pl

Informacja: PWSZ