Komunikacja miejska podczas Dni Elbląga 24-26 czerwca

zkm

zkm - zkm


Zarząd Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z imprezami podczas Dni Elbląga, od 24 do 26 czerwca br. w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany.

24.06 (piątek) od godz. 16:00 i 25.06 (sobota) od godz. 15:00
Ze względu na wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Warszawskiej, autobusy na liniach nr 14 i 21 będą kursowały po częściowo zmienionej trasie:

Linia nr 14 (24 i 25.06)
• kierunek dworzec – od ul. Orlej, przez ul. Stawidłową, Radomską, Trasę UE, Brzeską, Robotniczą, Pocztową, Armii Krajowej, dalej po stałej trasie;
• kierunek Ogólna – od ul. Armii Krajowej, przez ul. Pocztową, Robotniczą, Brzeską, Trasę UE, Radomską, Stawidłową, Orlą, Nowodworską, dalej po stałej trasie.

Linia nr 21 (24.06)
• w kierunku pl. Słowiańskiego – od ul. Radomskiej, przez Trasę UE, Brzeską, Robotniczą, Pocztową, do pl. Słowiańskiego;
• w kierunku Bielnika – od pl. Słowiańskiego, przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, Armii Krajowej, Pocztową, Robotniczą, Brzeską, Trasę UE, Radomską, dalej po stałej trasie.

26.06 (niedziela) od 10:00 do 14:00

Ze względu na zmiany w organizacji ruchu podczas Biegu Piekarczyka, od ok. 11:00 do ok. 13:30 zostanie całkowicie wstrzymane kursowanie tramwajów na liniach nr 1, 2, 3 i 4.

Ponadto od ok. 10:00 do ok. 14:00 wprowadzone zostaną objazdy na trasie linii nr 6, 7, 12, 14.

Trasy objazdów:

Linia nr 6
• kierunek Dębica - ulicą Malborską prosto do skrzyżowania z al. Tysiąclecia, Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego, dalej po stałej trasie;
• kierunek Łódzka – od ul. 12 Lutego, ulicami: Hetmańską, Tysiąclecia, Malborską, dalej po stałej trasie;

Linia nr 7
• kierunek Ogólna – od al. Grunwaldzkiej, ulicami: Hetmańską, 12 Lutego, Teatralną i Robotniczą, dalej po stałej trasie;
• kierunek dworzec – od ul. Robotniczej, ulicami: Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską i Grunwaldzką, dalej po stałej trasie;

Linia nr 12
• kierunek Próchnik – od skrzyżowania Wyszyńskiego – Rycerska, przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego, Teatralną i Robotniczą, dalej po stałej trasie;
• kierunek Warszawska – od skrzyżowania Robotnicza – Teatralna, przez Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, dalej po stałej trasie;

Linia nr 14
• kierunek Ogólna – od al. Grunwaldzkiej, przez al. Tysiąclecia i Wyszyńskiego, dalej po stałej trasie;
• kierunek dworzec - od skrzyżowania Wyszyńskiego – Rycerska, przez al. Tysiąclecia i Grunwaldzką, dalej po stałej trasie.

Autobusy komunikacji miejskiej na każdym z objazdów będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na zmienionej trasie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzanymi objazdami i utrudnieniami w ruchu, mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do zaplanowanego rozkładu jazdy.