Miejskie dotacje na prace konserwatorskie. Jakie kryteria oceny?

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o datacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Tegoroczny nabór cieszył się dużą popularnością wśród właścicieli i administratorów elbląskich zabytków, złożono aż trzynaście wniosków. Miasto zamierza rozdzielić kwotę 180 tys. zł na wsparcie wybranych prac. Prezentujemy więc kryteria oceny wniosków i harmonogram najbliższych działań.

Wnioski oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1. Wykorzystanie obiektu na cele kulturalno-społeczne oraz użyteczności publicznej.
2. Ranga artystyczna obiektu lub jego wartości niematerialne, związane z wybitnymi osobami bądź wydarzeniami historycznymi, ważnymi dla dziejów miasta.
3. Wysokość deklarowanych środków własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
4. Zgodność planowanych prac z miejskim programem rewitalizacji.

Wykaz złożonych wniosków - zobacz

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji - zobacz

Komisja oceniająca wnioski zbierze się w marcu br. i zaopiniuje projekty najlepiej spełniające przyjęte kryteria. Zaopiniowane wnioski zostaną przedłożone Prezydentowi Elbląga do akceptacji. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania środków podjąć powinna w kwietniu br. Rada Miejska.