„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok
W dniu 5 lutego 2016 roku, odbyła się Gala Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w trakcie której wręczono doroczne nagrody „HUSARZE 16 PDZ”.  Wśród wyróżnionych znalazł się Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Statuetka „HUSARZ” jest pozaregulaminową formą wyrażania uznania za działalność na rzecz rozwoju 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz ofiarność  i zaangażowanie w służbie. Wręczana jest żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska, a także osobom cywilnym współpracującym z 16 PDZ, które przyczyniły się do rozwijania współpracy i umacniania więzi 16 Dywizji ze środowiskiem cywilnym. Dorocznych laureatów tego  wyróżnienia wyłania  powołana rozkazem Dowódcy  Dywizji komisja, która rozpatruje nadesłane przez podległe jednostki wojskowe wnioski, i po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur, w jawnym głosowaniu, większością głosów wyłania propozycje, które przedstawia do akceptacji Dowódcy 16 PDZ.
W trakcie tegorocznej gali, Dowódca 16 Dywizji, gen. dyw. dr Leszek SURAWSKI powitał wszystkich przybyłych gości w tym m. in. Prezydenta Elbląga, Pana Witolda Wróblewskiego, byłych Dowódców naszej dywizji, generalicję, dowódców i szefów jednostek i instytucji wojskowych, oficerów, podoficerów i pracowników wojska z jednostek Dywizji, naszych przyjaciół i sympatyków. W swoim wystąpieniu, Dowódca 16 PDZ, podziękował obecnym na balu Szefom Wydziałów i Rodzajów Wojsk Dowództwa Dywizji oraz Dowódcom, żołnierzom i pracownikom cywilnym podległych jednostek wojskowych za duże zaangażowanie w działalności służbowej oraz szkoleniowej jak  i za osiągnięte wyniki  w 2016 roku. Korzystając z okazji, podziękował także małżonkom i partnerkom za wyrozumiałość i wsparcie, jakie otrzymują w swojej służbie nasi żołnierze od swoich najbliższych.
Uroczystość stała się okazją do podziękowania naszym wiernym i wypróbowanym przyjaciołom ze środowiska cywilnego, którzy w mijającym roku w sposób szczególny wspierali naszą dywizję i zasłużyli na szczególne podziękowania. W trakcie Gali po raz 12 wręczono doroczne wyróżnienie Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – Statuetki „HUSARZA 16 PDZ”.
Na wniosek środowisk wojskowych naszych jednostek otrzymali je niżej wymienieni laureaci:


Pan Witold Wróblewski – prezydent Elbląga;
Pan Jerzy Wilk – Poseł na Sejm RP, były prezydent Elbląga;
Pan Jarosław Szlaszyński – starosta augustowski;
Pan Wojciech Prokocki – starosta bartoszycki;
Ppłk Arkadiusz Kujawa – 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku;
Por. Piotr Szpigiel – 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej;
Chor. Sebastian Jaszak – 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej;
St. szer. Damian Szafran – 15 Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi;

Statuetki i wyróżnienia wręczył laureatom Dowódca 16 PDZ, gen. dyw. dr Leszek SURAWSKI. Tegorocznym laureatom składamy serdeczne gratulacje a kolejna Gala Dowódcy 16 PDZ już za rok.

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

„HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok - „HUSARZE 16 PDZ” za 2015 rok

 

Tekst: mjr Zbigniew TUSZYŃSKI;
Foto: st. chor. Sławomir Tessar;