Na razie nie będzie zmian w elbląskiej oświacie

klasa

klasa - klasa


Prezydent Witold Wróblewski podjął decyzję o tym, że zaplanowane zmiany w elbląskiej oświacie będą odłożone w czasie. Decyzja ta wynika przede wszystkim z potrzeby dalszych rozmów i uzgodnień ze środowiskami elbląskiej oświaty, ale także z zapowiedzi zmian w systemie edukacji proponowanych przez nowy rząd.- Temat zmian w elbląskiej oświacie stał się w ostatnim czasie tematem wzbudzającym wiele emocji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ jak wielokrotnie podkreślałem żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły i na razie nie zapadną. Chciałbym jednak podkreślić, że nie wycofujemy się ze swoich  działań i założeń związanych z racjonalizacją elbląskiej oświaty, są one konieczne i uzasadnione. Jako pierwsi podjęliśmy prace w tym zakresie i rozpoczęliśmy dyskusję na temat modelu elbląskiej oświaty. Przygotowaliśmy propozycje, które zostały poddane szerokim konsultacjom. Odbyło się w sumie 18 spotkań/ w tym 3 otwarte/ z dyrektorami szkół, rodzicami i nauczycielami. Wszystkie głosy i argumenty prezentowane przez środowisko zostały przez nas bardzo wnikliwie przeanalizowane. Zwróciłem się również do przedstawicieli środowisk edukacyjnych z prośbą o swoje propozycje rozwiązań w tej kwestii. Razem szukamy najlepszych rozwiązań, kierując się zasadą , że najważniejsze decyzje nie zostaną podjęte bez uwzględnienia racji rodziców, nauczycieli i strony samorządowej. Pośpiech nie jest tu na pewno wskazany i potrzeba jeszcze czasu, by wypracować model docelowy, który przy obniżeniu wydatków będzie na pierwszym miejscu  stawiał dobro ucznia. Uważam więc, że dobrym czasem powrotu do rozpoczętej dyskusji , będzie czas, kiedy poznamy ostateczne założenia reformy edukacji proponowanej przez nowy rząd – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.