Prezydent interweniuje w sprawie Centrum Krwiodawstwa

Witold Wróblewski prezydent Elbląga wystosował dziś pismo do Mariana Podziewskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w którym przedstawił argumenty na rzecz utrzymania dotychczasowego czasu pracy Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu. Wcześniej na ten temat rozmawiał również telefonicznie z wicewojewodą Grażyną Kluge.

W związku z tym, że pomysły reorganizacji Centrum nie były konsultowane przez dyrekcję Centrum w Olsztynie z władzami miasta, Prezydent odniósł się do niepokojących doniesień medialnych, aby już na tym etapie przedstawić mocne argumenty na rzecz utrzymania pełnego wymiaru pracy tej istotnej w elbląskim lecznictwie placówki. Prezydent wsparł w ten sposób dyrektorów elbląskich szpitali, którzy w sprawie funkcjonowania Centrum interweniowali już do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Na terenie Elbląga funkcjonują cztery szpitale, w związku z tym istnieje potrzeba dostępu do krwi przez całą dobę. Planowane od 1 grudnia ograniczenie pracy Centrum spowoduje utrudnienie w funkcjonowaniu naszych placówek, ale przede wszystkim pogorszy bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie podczas ostrych dyżurów – argumentuje prezydent Wróblewski – Pragnę podkreślić,
że przed kilku laty, w celu uniknięcia likwidacji Centrum, Miasto dostosowało obecną siedzibę przy ul. Bema do odpowiednich standardów. Pochłonęło to bardzo duże nakłady finansowe z budżetu miasta – dodał prezydent

Prezydent wyraża nadzieję, że przedstawione argumenty spotkają się z przychylnością i elbląski oddział Centrum funkcjonował będzie w dotychczasowym, pełnym, wymiarze.

PISMO PREZYDENTA DO WOJEWODY