Informacja o organizacji handlu zniczami i kwiatami przy cmentarzu Argykola

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych informujemy, że organizacją udostępniania stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową przy cmentarzu przy ul. Kościuszki i ul. Agrykola w Elblągu, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zajmuje się Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Handel w okresie Święta Wszystkich Świętych będzie odbywał się w dniach od 30.10.2015 r. do 01.11.2015 r. (obowiązkowo 3 dni). Liczba stanowisk handlowych to 58 szt. Każde stanowisko ma powierzchnię 20 m2.

Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia stanowisk handlowych należy składać w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, do dnia 02.10.2015 r. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pok. nr 6.
Przydział stanowisk zostanie przeprowadzony w sali nr 301 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu w dniu 12 października 2015 r. o godz. 10.00.
Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności handlowej stanowi iloczyn metrów kwadratowych powierzchni zajętej pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty ustalonej uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, z późn. zm. Stawka opłaty za zajęcie 1 m2 za dzień wynosi 10 zł. W związku z powyższym Opłata za 1 stanowisko handlowe w okresie od 30.10.2015 r. do 01.11.2015 r. wynosi 600 zł, stosownie do wyliczenia:
20 m2   x   3 dni   x   10 zł/m2/dzień   = 600 zł.
Udostępnianie ewentualnych wolnych stanowisk, wymiana lub rezygnacja, jest możliwa wyłącznie w dniach 12.10.2015 r. (po przydzieleniu stanowisk) i 13.10.2015 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, I piętro, pok. 6
tel. 55 239 32 96;