71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - pod pomnikiem i na "Barykadzie"

odtwórca historyczny

odtwórca historyczny - odtwórca historyczny

1 sierpnia br. zapraszamy mieszkańców na obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku uroczystość uświetni inscenizacja historyczna pn. "III Barykada 44".


Program obchodów:

godz. 17:00,  pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej
(ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego - Skwer Rotmistrza Pileckiego)
włączenie syren w mieście
odegranie hymnu państwowego,
przemówienia okolicznościowe,
Apel pamięci i salwa honorowa,
składanie kwiatów.

ok. godz. 17:30, przejście do kościoła Miłosierdzia Bożego,

godz. 18:00, kościół Miłosierdzia Bożego
Msza Św. w intencji uczestników powstania

Imprezy towarzyszące:
godz. 20:00 - 21.00 - inscenizacja historyczna „III Barykada 44” przed Ratuszem Starego Miasta w Elblągu

Inscenizację organizuje Międzyszkolne Koło Historyczne oraz Elbląskie Forum Odtwórców Historycznych.

„Barykady 44” co roku poświęcane są kolejnym zgrupowaniom powstańczej Warszawy. W tym roku inscenizacja poświęcona będzie Zgrupowaniu Chrobry II. Inscenizacja jest oparta o barykadę wybudowaną z worków z piaskiem.

W trakcie inscenizacji dojdzie do:
- walk ulicznych, w których wykorzystane będą repliki broni, wóz bojowy, środki pirotechniczne;
- ślubu powstańczego;
- wręczania widzom pamiątkowych kopert z replikami znaczków z okresu Powstania Warszawskiego przez odtwórców Harcerskiej Poczty Polowej;
- rozlepiania replik plakatów z okresu Powstania Warszawskiego

Podczas inscenizacji wystąpią zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz oraz chór „Pro Musica” z Próchnika, którzy zgrają i zaśpiewają piosenki powstańcze, utwory muzyczne do słów poezji K. Baczyńskiego. Kulminacyjnym punktem inscenizacji będzie przedstawienie alegorii według obrazu Jacka Malczewskiego „Błędne Koło”.

W inscenizacji wystąpią:
- Międzyszkolne Koło Historyczne
- Chór „Pro Musica” z Próchnika – sekcja męska
- Samodzielna Grupa Odtworzeniowa Pomorze
- Zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz występujące  wspólnie pod hasłem: „projekt Barykada 44”.

W inscenizacji będzie brało udział od 50 do 60 osób. Organizatorzy będą się starali, by w miarę możliwości i posiadanych replik strojów z epoki, w inscenizacji wzięli również udział chętni widzowie.

Inscenizacja finansowana jest z środków organizatorów – Piotra Imiołczyka i Grzegorza Wołoszczaka.   
Działania inscenizacji „III Barykada 44” wspierają również instytucje:
1.      MPO – firma dostarczy worki na budowę barykady.
2.      Poczta Polska – dostarczy wyposażenie: „czapki i torby listonosza” dla młodych pocztowców z harcerskiej poczty polowej.
3.      Stowarzyszenie Denar – częściowo uzbroi i wyposaży oddział powstańczy.
4.      Departament Promocji i Kultury w Elblągu – wyposaży scenę, na której występować będą zespoły muzyczne i zadba o stronę akustyczną przedsięwzięcia.

Środki bezpieczeństwa
Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz użycie replik pojazdów bojowych oraz środków pirotechnicznych organizatorzy ustalają następujące środki bezpieczeństwa:
1. Cały teren inscenizacji będzie ogrodzony taśmą, której przekroczenie przez publiczność spowoduje natychmiastowe wstrzymanie inscenizacji. Fakt taki zostanie ogłoszony przez trzy długie dźwięki wojskowego gwizdka.
2. Czasowo wstrzymany pozostanie ruch uliczny i drogowy na części ulic: Rzeźnicka i Mostowa przylegających do budynku Ratusza Staromiejskiego i Kościoła św. Mikołaja.

Zapraszamy wszystkich elblążan na plac przed Ratuszem Staromiejskim w dniu 1 sierpnia 2015 roku o godz. 20:00 na inscenizację historyczną pt. „III Barykada 44”. Prosimy również, w miarę możliwości, o zabranie świec lub zniczy.
 

W imieniu Międzyszkolnego Koła Historycznego i Elbląskiego Forum Odtwórców Historycznych

zapraszają organizatorzy
Piotr Imiołczyk i Grzegorz Wołoszczak