Miejsce Przyjazne Rowerzystom - na Wschodni Szlaku Rowerowym Green Velo

Miejsce Przyjazne Rowerzystom - na Wschodni Szlaku Rowerowym Green VeloJesteś zainteresowany obsługą turystów rowerowych? Prowadzisz biznes turystyczny w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego? Zgłoś swój udział w bezpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

15 czerwca br. rozpoczął się nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
- zarządców atrakcji turystycznych,
- centra informacji turystycznej,
- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom powinny być położone w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W celu uzyskania rekomendacji "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom", należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz można wypełniać od 15 czerwca do 15 lipca br., tj. w okresie trwania pierwszego naboru obiektów "przyjaznych rowerzystom". W formularzu wskazać należy, jakie kryteria "przyjazności" pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać danych adresowe i podstawowe informacje o Państwa ofercie.

Zgłoszenie będzie zweryfikowane w lipcu br. przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji.

Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która od 31 lipca będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl, oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach "przyjaznych rowerzystom" w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą.

Dodatkowych informacji nt. systemu rekomendacji MPR udziela zespół Konsultanta ds. Produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo pod numerem 507 245 142 oraz pod mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.greenvelo.pl

 

O szlaku

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Każdy z projektów obejmuje: budowę i oznakowanie tras rowerowych, które połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne) oraz umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego, wybudowanie infrastruktury towarzyszącej, tj. miejsc odpoczynku dla rowerzystów (tzw. MOR-ów), wyposażonych w stojaki na rowery, wiaty postojowe, tablice informacyjne, oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasach rowerowych realizowanych w ramach projektu. W projektach tych zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku. Trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby prowadziła przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne i przesiadkowe.

Przewiduje się, że wszystkie podejmowane działania dadzą impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej oraz przyczynią się do aktywizacji społecznej osób aktywnie spędzających wolny czas oraz aktywizacji gospodarczej grupy przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym. Ponadto zintegrowane działania na rzecz turystycznych tras rowerowych przyczynią się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym.

Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz turyści.

Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów polskich i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w pięciu województwach. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie miedzy innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe.

Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo – turystycznych i przyrodniczych.

Całkowity koszt planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach działania Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej to ok. 274 mln PLN.

Przebieg trasy w woj. warmińsko-mazurskim: od granicy z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa promowa przez Nogat w miejscowości Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do granicy z województwem podlaskim w miejscowości Żerdziany (gmina Dubeninki).

Szlaki rowerowe objęte tym projektem oznakowane są jednolicie jako Green Velo, a realizacja założonych w projekcie działań promocyjnych i dbanie o organizację imprez z wykorzystaniem tras będzie odpowiedzialny Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest w partnerstwie z:
• lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
a) 26 gminami,
b) 7 powiatami,
• Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
• 7 nadleśnictwami,
oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.:
• Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
• Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.