Uzasadnienie i odpowiedź prezydenta

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski odniósł się także do uzasadnienia w sprawie przeprowadzenia referendum.

- Chciałbym się krótko odnieść do złożonego wczoraj wniosku, a w zasadzie do jego uzasadnienia. Niestety przytoczone w nim zarzuty oparte są na nieprawdzie i manipulacji informacjami. Już w pierwszym punkcie dotyczącym zadłużenia podaje się zmanipulowane informacje. Moja kadencja rozpoczęła się 5 grudnia 2014 roku – i od tego czasu mogą rozliczać mnie mieszkańcy. Wtedy planowane zadłużenie miasta wynosiło 379,4 mln zł. Na koniec bieżącego roku planowane zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji to ok. 290 mln zł.

Nieprawdziwe informacje dotyczą również pozostałych zarzutów w tym umowy na zabezpieczenie mieszkańców w ciepło. Do tych wszystkich punktów odniosę się merytorycznie, na piśmie otrzymają mieszkańcy moje stanowisko w tej sprawie. Dziś – kiedy przed nami naprawdę trudne tematy, dotyczące budżetu, kryzysu energetycznego, bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, zastanawia mnie tylko - KOMU ZALEŻY NA DESTABILIZACJI ELBLĄGA? Bo trudno to inaczej nazwać na ponad rok przed planowymi wyborami samorządowymi.