Od 13 grudnia - korekty w rozkładach jazdy linii nr 1, 2, 4, 16 i 24

zkm

zkm - zkm

ZKM w Elblągu informuje że od dnia 13 grudnia wprowadzone zostaną następujące korekty:

Linia 1 rozkład na dni robocze
- kurs z Ogólna z godz. 14:32 na 14:39;

Linia 2 rozkład na dni robocze
- kurs z Marymoncka z godz. 6:25 i 14:54 odpowiednio na 6:27 i 14:59;
- kurs z Druska z godz. 15:28 na 15:30;

Linia 4 rozkład na dni robocze
- kurs z Druska z godz.21:32 na 21:31;

Linia 16 rozkład na dni robocze
- kurs z Ogólna z godz. 7:38 na 7:30;

Linia 24
- rozkład na dni robocze - zmianie uległ cały rozkład obowiązujący w dni robocze;
- rozkład sobotni - kurs z Próchnika z godz. 8:30 na 8:28.

Kilkuminutowe korekty zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.
Nowe rozkłady jazdy linii nr 1, 2, 4, 16 i 24 dostępne są pod tym adresem: http://www.zkm.elblag.com.pl/aktualnosci/1676.html


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg
tel.: 55 230 79 00
fax.: 55 230 79 01