ul. Bema - remont kanalizacji, zmiany organizacji ruchu

organizacja ruchu Bema

organizacja ruchu Bema - organizacja ruchu Bema

PBO EKOBUD sp. z o.o. informuje, iż  w celu dokonania modyfikacji trasy rurociągu sanitarnego z dniem 3.11.2021r. wznowi prace remontowe w ulicy Bema, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Komeńskiego.

 

Tym samym nastąpią zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego. Na wyżej wymienionym odcinku ul. Bema ruch będzie się odbywał tylko w jednym kierunku w stronę ulicy Łęczyckiej. W przeciwnym kierunku będą wyznaczone objazdy.

Objazd po północnej stronie ul. Bema będzie się odbywał ulicami: Saperów, 13 Pułku (pozostanie ona jednokierunkową, ale w przeciwną stronę, czyli w kierunku ulicy Kościuszki), Kościuszki, Wspólną, Sienkiewicza i Orzeszkowej. Możliwy będzie również objazd ulicami: Komeńskiego, Kochanowskiego Wojska Polskiego i Mickiewicza.

W okresie prowadzenia robót sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Bema z ul. Żeromskiego i ul. Saperów zostaną wyłączone. Zakończenie robót planowane jest na 26.11.2021r.  Prosimy kierowców o zapoznanie się z trasami objazdu pokazanymi na załączonym schemacie oraz przestrzeganie obowiązującego oznakowania