Elbląski telefon zaufania

Elbląski telefon zaufania

Elbląski telefon zaufania - Elbląski telefon zaufania

Pandemia odciska trwałe piętno na zdrowiu psychicznym wielu ludzi, a w sposób szczególny na zdrowiu dzieci i młodzieży. Zdalne nauczanie, wiele godzin spędzanych przed ekranem komputera, poczucie izolacji społecznej, niepewność - to tylko niektóre problemy z jakimi mierzą się dzieci i młodzież.
Konsekwencje tych problemów, takie jak lęki, depresja, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, przemoc, a nawet myśli samobójcze, są bardzo groźne i zatrważające. Z całą pewnością nie można ich lekceważyć.

Specjaliści biją na alarm – coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań na gruncie lokalnym, mogących choć w części zniwelować negatywne skutki, zapobiec zagrożeniom oraz zapewnić wsparcie dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom.

Chcemy, aby żadne elbląskie dziecko, czy nastolatek nie czuło się samotne i zagubione. Aby w sytuacji, gdy będzie potrzebowało pomocy, wsparcia, czy wysłuchania, mogło wykonać telefon i porozmawiać o swoim problemie z psychologiem lub terapeutą. Pamiętajmy, że nawet z pozoru błaha sprawa z punktu widzenia osoby dorosłej, może być dla dziecka trudnym doświadczeniem, z którym nie może sobie poradzić.

Musimy działać szybko i zdecydowanie, dlatego obok innych form pomocy zapewnianych przez system zdrowia, czy edukacji, Prezydent Witold Wróblewski zaprasza organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w pomocy psychologiczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 pn.: „Przyjazny numer –  elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w sytuacji pandemii”.

Oferty składać można do 22 kwietnia. Telefon zaufania uruchomiany będzie 1 maja i działać będzie do końca bieżącego roku

Szczegóły dotyczące realizacji zadania można znaleźć w BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu pod linkiem - http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/62822

Zachęcamy do składania ofert. Wspólnie zadbajmy o komfort psychiczny młodych elblążan.