Roboty drogowe - ul. Kochanowskiego

roboty drogowe

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że od 2 do 4 listopada br. planowane są roboty drogowe polegające na frezowaniu i układaniu nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Komeńskiego).

W związku z powyższym możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie.

Prace drogowe będą odbywać się według harmonogramu:

  • 02.11.2020r. – frezowanie nawierzchni jezdni – ruch wahadłowy, możliwość przejazdu w dwóch kierunkach,
  • 03.11.2020r. – regulacja urządzeń (studzienki i wpusty deszczowe), ustawianie krawężnika – ruch wahadłowy, możliwość przejazdu w dwóch kierunkach,
  • 04.11.2020r. – układanie masy bitumicznej, ruchu jednokierunkowy od strony ronda przy ul. Żeromskiego w kierunku ul. Komeńskiego.

Informujemy, że zgodnie z zawartą umową drogową, powyższe prace odbywają się na zlecenie i koszt inwestora zewnętrznego realizującego budowę obiektu handlowego przy ul. Kochanowskiego w Elblągu.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do oznakowania czasowej organizacji ruchu.