Nizinna z utwardzoną nawierzchnią

ul. Nizinna

ul. Nizinna - ul. Nizinna

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że 30 września br. zakończono roboty związane z modernizacją ul. Nizinnej (stanowiącej dojazd do gruntów rolnych). Wykonawcą tego zadnia było Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W zakres robót wchodziło wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,5 metrów. Łącznie wykonano odcinek długości 306 metrów za kwotę 148 355,18 zł. Na to zadanie Gmina Miasto Elbląg otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 70 tys. zł.

ul. Nizinna

ul. Nizinna - ul. Nizinna