Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa - Nowa kanalizacja deszczowa

Ponad 8,5 mln złotych kosztowała budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej dla jednej z nowych dzielnic Elbląga. Inwestycje zrealizowana została przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach unijnego projektu pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”.

 

- Budowa kanalizacji dotyczyła ulic Druskiennicka, Tarnopolska, Kowieńska, Grodzieńska i Okrężna i Nowogródzka. W ramach realizowanego projektu powstało około 1,3 km nowej kanalizacji deszczowej, a ponad 3 km zostało zmodernizowane. EPWiK na inwestycję wartą około 8,5 mln złotych prawie 4 miliony pozyskało z funduszy unijnych - zaznacza Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta Elbląga.

- Inwestycja była miastu bardzo potrzebna i z pewnością będzie procentować przez następne lata. Dzięki jej realizacji powstał nowy system kanalizacji deszczowej obejmujący osiedle przy ul. Nowogródzkiej. Ten system jest nowoczesny, wyposażony w pierwszy w Elblągu podziemny zbiornik wód opadowych. Będzie on zatrzymywał wody opadowe z osiedla, które następnie będą podczyszczane i wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo do czyszczenia kanalizacji. Inwestycja wpisuje się w obecny trend zatrzymywania wód opadowych w miejscu i dalszego ich wykorzystywania, szczególnie w obliczu suszy. Dodatkowo metodą bezdotykową, wykonaliśmy modernizację ponad trzech kilometrów kanałów deszczowych na terenie miasta. Zostały w nie włożone szklane utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym rękawy, a dzięki zastosowaniu tej technologii i metodzie bezwykopowej dokuczliwość tych robót prowadzonych w pasach drogowych była niewielka - podkreśla Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK.

Szczegółowe informacje o projekcie:
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:
1.    Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu - etap I i II.
2.    Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.
Wartość  całego projektu wyniosła   8.526.482,30 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 3.908.461,80 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK. Projekt realizowany był od sierpnia 2017 r.
Efekty projektu wyrażone wskaźnikami rzeczowymi są następujące :
•    Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,31 km
•    Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,28 km
•    Pojemność wybudowanych obiektów małej retencji (podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych) – 600 m3

Na terenie Elbląga jest prawie 300 km kanalizacji deszczowej.

Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa - Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa

Nowa kanalizacja deszczowa