W sieci o elektromobilności

ogłoszenie

ogłoszenie - ogłoszenie

Urząd Miejski w Elblągu informuje o zaplanowanych w najbliższym czasie webinariach (spotkaniach internetowych) dla osób zainteresowanych Strategią rozwoju elektromobilności Elbląga 2020 +. Poniżej terminy spotkań i linki.

 

Webinar 8.06.2020 r. 10:00 – 12:00
https://audytelsa.clickmeeting.pl/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-elblaga-2020-konsultacje-z-interesariuszami-spotkanie-1/register?_ga=2.100485790.1244075905.1590993051-803463176.1587978004

Webinar 9.06.2020 r. 10:00 – 12:00
https://audytelsa.clickmeeting.pl/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-elblaga-2020-konsultacje-z-interesariuszami-spotkanie-2/register?_ga=2.100485790.1244075905.1590993051-803463176.1587978004

Webinar 10.06.2020 r. 10:00 – 12:00
https://audytelsa.clickmeeting.pl/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-elblaga-2020-konsultacje-z-interesariuszami-spotkanie-3/register?_ga=2.263022988.1244075905.1590993051-803463176.1587978004

Tematyka spotkań będzie podobna jak w przypadku poprzednich webinarów, jednak ze zwróceniem uwagi na działania i potrzeby osób zainteresowanch rozwojem elektromobilności.

Wśród zagadnień chcemy poruszyć głównie:

  • przedstawienie celów i założeń Strategii dla Gminy Miasto Elbląg
  • zagadnienia związane z mobilnością i elektromobilnością,
  • inteligentne systemy infrastruktury miejskiej,
  • wprowadzenie alternatywnych środków komunikacji,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń w transporcie,
  • omówienie wyników ankietyzacji interesariuszy,

W programie webinarów planujemy:

  • przedstawienie prezentacji dotyczącej powyższych zagadnień,
  • dyskusję z uczestnikami na temat obecnej sytuacji transportowej w Elblągu,
  • warsztatowe omówienie i wyjaśnienie zagadnień najbardziej interesujących uczestników spotkania dotyczących elektromobilności i smart city.