Kolejni zatrzymani za jazdę kładem i motorem po lesie

W sobotę 2 maja 2020 roku Straż Leśna Nadleśnictwa Elbląg po raz trzeci w przeciągu miesiąca zatrzymała i ukarała osoby nielegalnie poruszające się po lesie, tym razem na motorze i kładzie.
Straż Leśna po uzyskaniu informacji o poruszających się po lesie pojazdach silnikowych postanowiła przeprowadzić patrol w  okolicach Kadyn i Tolkmicka, w trakcie którego zatrzymane zostały dwie osoby tym razem poruszające się kładem i motocyklem. Poruszające się w ten sposób osoby nie tylko nadmiernie hałasują stresując zwierzęta leśne ale także stanowią zagrożenie dla turystów korzystając z lasów, za równo rowerzystów jak i pieszych. Ponadto zaobserwowano liczne ślady jazdy kładami i motocyklami w terenie poza drogami, także w obszarach cennych przyrodniczo jak na przykład doliny potoków czy obszary powierzchni referencyjnych ( miejsca, w których nie prowadzi się prac leśnych, między innymi ze względu na ich dużą wartość przyrodniczą).
Jeżeli zauważymy w lesie osoby, które stwarzają zagrożenie albo niszczą przyrodę poruszając się motorami czy kładami, prosimy o kontakt z Policją lub Strażą Leśną Nadleśnictwa Elbląg.