Informacja dot. zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”

Most Dolny

Remont Mostu Dolnego w Elblągu, na wykonanie którego Gmina Miasto Elbląg podpisała umowę 20 grudnia 2019 roku miał zakończyć się 20 kwietnia 2020 roku. Termin ten uwzględniał potrzeby użytkowników szlaku wodnego, w szczególności jednostek turystycznych.


Niestety, wskutek konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w nawierzchni mostu w celu zapewnienia skutecznego odpływu wody oraz okoliczności związanych z pandemią, realizacja umowy stała się utrudniona. Faktem jest, że część pracowników wróciło do swojego kraju w obawie przed zamknięciem granic, co wymusiło konieczność znalezienia pracowników na zastępstwo. Wielokrotnie Wykonawca robót pokonywał również trudności z wypowiedzeniem zakwaterowania pracowników oraz z zapewnieniem dostaw materiałów, które wskutek zaistniałej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa ulegały opóźnieniu.
Mimo, że w interesie wszystkich uczestników wykonywanej naprawy nawierzchni mostu jest jak najszybsze ukończenie robót, konieczne było wydłużenie terminu jej wykonania do 29 czerwca 2020 r. Do tego czasu zostanie wykonana nawierzchnia mostu, po jej wykonaniu sprawdzona zostanie również automatyka mostu w zakresie prawidłowości podnoszenia klap zwodzonych, co potwierdzi ostatecznie możliwość bezpiecznego użytkowania mostu.