Likwidacja Pogotowia Socjalnego

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o likwidacji Pogotowia Socjalnego.

Placówka od pewnego czasu miała problem z utrzymaniem odpowiedniej obsady kadrowej. Do jej sprawnego funkcjonowania potrzebnych było minimum 14 osób, aby zapewnić opiekę osobom w niej przebywającym oraz ciągłość całodobowych dyżurów. Część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich, wobec czego placówka nie była w stanie zabezpieczyć takich dyżurów. Sytuację placówki, przy niskiej obsadzie kadrowej, pogarszał dodatkowo panujący stan epidemii i konieczność zapewnienia pomocy i kwarantanny osobom bezdomnym z podejrzeniem koronawirusa.

Wobec powyższego z dniem 3 kwietnia br. zawieszono działalność placówki, zabezpieczając pomoc w innych instytucjach. Natomiast ostateczna decyzja o likwidacji placówki została podjęta dziś przez radnych miejskich.

Osoby bezdomne dotychczas korzystające z noclegowni przy Pogotowiu Socjalnym, niepodlegające kwarantannie, są zabezpieczone w noclegowni przy ul. Nowodworskiej 49, natomiast osoby nietrzeźwe zabezpiecza Komenda Miejska Policji w Elblągu poprzez umieszczenie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej zostały zorganizowanie w osobnym obiekcie przy ul. Zamkowej należącym do Bursy Nr 3. Dodatkowo, Dom dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49 zabezpieczył miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych przebywających już w tej placówce, zgodnie z zaleceniami Wojewody.