Prośba o wsparcie dla Szpitala Miejskiego

Prośba o wsparcie dla Szpitala Miejskiego

Zachęcamy do wsparcia Szpitala Miejskiego w Elblągu. Poniżej prośba placówki o pomoc finansową, która przeznaczona będzie na walkę z koronawirusem COVID-19.

 

Prośba o wsparcie finansowe dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w walce z koronawirusem COVID-19

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID–19 i dużym zainteresowaniem akcjami niesienia pomocy dla szpitali, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.
Zebrane fundusze chcielibyśmy przeznaczyć na środki ochrony indywidualnej pracowników  bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego:
•    kombinezonów ochrony indywidualnej,
•    masek ochronnych FFP3, masek chirurgicznych,
•    płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, urządzenia do odkażania,
•    sprzętu medycznego: kardiomonitory, respiratory, kapsuła dla zakażonych pacjentów, ssaki elektryczne, pompy strzykawkowe, termometry, pulsoksymetry.

Wpłaty z tytułem "darowizna" prosimy przekazywać na numer konta:
PKO BP S.A.O/Elbląg     32  1020  1811  0000  0402  0362  5563
Szpital  Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
lub
BGŻ BNP Paribas S.A.    61 2030 0045 1110 0000 0418 8340
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000050757

Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest bardzo cenne.   
Dziękujemy!