Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”

Prezydent Miasta Elbląg zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowane wraz z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, I piętro, sala konferencyjna C.

 

Dokument projektu strategii: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne/

Program spotkania