Festyn służb mundurowych

Festyn służb mundurowych

Festyn służb mundurowych - Festyn służb mundurowych

W dniu 10 maja br. Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód obchodzi swoje Święto. Wzorem lat ubiegłych towarzyszyć temu wydarzeniu będzie Festyn Służb Mundurowych na który serdecznie zapraszamy.
Uroczyste otwarcie Festynu nastąpi o godz. 12.00.

Podczas trwania festynu na scenie wystąpią: Orkiestra Wojskowa
z Elbląga, „Szalone Małolaty” z Elbląskiego MDK, Teatr Tańca z Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W, Teatr „KATARYNKA”, dziewczęta z klubu OLIMPA JUDO Elbląg, uczniowie ze SP 19 z oddziałami dwujęzycznymi.

W strefie pokazów dynamicznych zobaczymy: Grupę Historyczną „Niepodległość” – Szpital Polowy i Posterunek Powstańczy, pokazy: wyszkolenia i pracy psów służbowych, KRAV – MAGI, musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej MOSG
z Gdańska, patrol pieszy w ubezpieczeniu i posterunek kontrolny, działanie Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz działania sekcji strażackiej.

Dodatkowo zaprezentowany zostanie sprzęt wojskowy: Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, działalność Delegatury Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Elblągu i Nadleśnictwa Elbląg.

W trakcie trwania festynu przewidziane są gry i zabawy dla dzieci. Nie zabraknie też wojskowej grochówki.
Zakończenie Festynu planowane jest na godzinę 18.00.

Zobacz program festynu