Własne źródło ciepła - niższa cena

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz wiceprezydent Janusz Nowak omawiali proponowaną koncepcję zabezpieczenia i kompleksowego zaopatrzenia miasta w ciepło.

- Na  niedawnej konferencji dotyczącej docelowego zaopatrzenia miasta w ciepło firma ILF Consulting Engineers przedstawiła trzy możliwe warianty tego zaopatrzenia. W wariancie drugim jest propozycja budowy dwóch turbin gazowych, gdzie powstające spaliny kierowany byłyby na kotły z odzyskiem ciepła. To ciepło można potem kierować do domów – wskazywał na początku wiceprezydent Janusz Nowak – Takie turbiny oraz dołączana w szczytach zapotrzebowania na ciepło ciepłownia przy ul. Dojazdowej w 100% zabezpieczałyby potrzeby miasta – mówił wiceprezydent

- Dotychczasowe opracowania EPEC, może z powodu powiązań personalnych z Elektrociepłownią (EKO), zakładały wyłącznie produkcję ciepła opartą głównie na kotłach węglowych. Propozycje te były nie do zaakceptowania w kilku powodów. Pierwszy to wysoka cena produkowanego ciepła dodatkowo rosnąca z powodu corocznych podwyżek cen węgla. Po drugie spalanie dużych ilości węgla powoduje zanieczyszczenie środowiska związkami siarki, węgla i innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Wyeksploatowany kotły węglowe. Przestarzałe turbiny produkujące niewielkie ilości prądu. Kolejne to zapowiedzi dyrektyw unijnych zakazujących spalania węgla do roku 2030 w instalacjach wytwarzających energię cieplną i elektryczną – wskazywał Nowak

- Nie możemy więc w sytuacji kiedy odchodzi się od węgla zawierać umów na dostawę ciepła produkowanego z węgla do 2037 roku. Nie możemy opierać bezpieczeństwa dostaw ciepła na rozwiązaniach nieprzystających do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dlatego EPEC przedstawił opracowaną przez ILF Consulting Engineers koncepcję docelowego modelu zasilania w ciepło miasta Elbląg. Opracowanie to zakłada budowę dwóch niezależnych turbin gazowych, dwóch niezależnych kotłów odzyskujących ciepło ze spalin gazu. Rozwiązanie to nie tylko zabezpieczy dostawy ciepła na wiele lat, ale dodatkowo będzie wytworzona tzw. „zielona energia elektryczna”, a pieniądze z jej sprzedaży plus dodatkowe dochody ze sprzedaży tzw. „żółtych certyfikatów” pozwolą na znaczące obniżenie ceny ciepła dla elblążan. Według wyliczeń cena 1GJ wynosić będzie 35,90 zł, gdy dziś jest to 42,05 zł/GJ – mówił wiceprezydent podając istotne wyliczenia

- O zasadności i celowości tego rozwiązanie świadczy fakt, że już kilka dni po jego prezentacji zgłaszają się firmy chcące uczestniczyć w finansowaniu i budowie nowego źródła. Tak więc koszty tej inwestycji w żadnym razie nie zwiększą zadłużenia miasta. Gaz jest w tej chwili dobrą alternatywą, a dywersyfikacja dostaw poprzez własne źródło, to gwarancja uzyskania akceptowalnych społecznie cen – przekonywał wiceprezydent Nowak

- Niezależnie od tego kto będzie prezydentem problem zaopatrzenia w ciepło będzie cały czas do rozwiązania. Propozycja Energii to 100 mln zł w oczyszczalnię spalin, modernizację starych kotłów i turbin. Natomiast przy tak dużej inwestycji w turbiny gazowe PGNiG samo przygotuje doporowadzenie gazu, bo powstanie tak dużego źródła odbioru gazu leży nie tylko w interesie mieszkańców, ale samej spółki – dodał prezydent Witold Wróblewski