Elbląg oświetleniowym smart city

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Dziś w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa pomiędzy samorządem elbląskim a firmą Energa Oświetlenie na kompleksowe oświetlenie dróg i miejsce publicznych. Przy okazji nowe oświetlenie zostanie zmodernizowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Elbląg wkracza do czołówki polskich miast, które wykorzystywać będą nowoczesne, energooszczędne i inteligentne oświetlenie.

- To kompleksowa umowa dotycząca oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Przed jej podpisaniem trwały negocjacje dotyczące zakresu i czasu jej realizacji. Lampy należący do firmy Energa, których jest ponad 6.100 będą  wymienione z sodowych i rtęciowych na nowoczesne, energooszczędne lampy ledowe. Pozwoli to obniżyć zużycie energii i lepiej doświetlić miejsca publiczne, m.in. newralgiczne przejścia dla pieszych – mówił prezydent Wróblewski

- W budżecie miasta mamy zapisane ok. 3,1 mln zł każdego roku z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację punktów świetlnych, nie ponosząc dodatkowych kosztów, dzięki umowie z firmą Energa będziemy mieli zmodernizowane w znacznej mierze oświetlenie – dodał prezydent

- Co ważne, nowe punkty świetlne będą pobierały znacznie mniej energii. Z tych oszczędności będzie można finansować dalej modernizację – dodał wiceprezydent Janusz Nowak.

- To pierwsza tak duża i kompleksowa umowa na modernizację oświetlenia realizowana przez firmę Energa Oświetlenie. W chwili obecnej to nasz największy projekt. W ten sposób Elbląg wysyła czytelny sygnał, że zmierza w kierunku energooszczędności, innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska – mówił prezes firmy Energa Oświetlenie Michał Bełbot - Elbląg staje się w regionie liderem innowacji w tym zakresie. Część lamp przy przejściach dla pieszych będzie miało wbudowane moduły, które będą zmniejszać, bądź zwiększać natężenie światła w zależności od ruchu pieszych. Lampy będą miały wbudowany system redukcji oświetlenia dzięki temu lampy będą dawać tyle światła ile w danym momencie potrzeba. Elbląg zmierza w kierunku w kierunku tzw. smart city, w ślad z Elblągiem mogą pójść inne miasta – dodał prezes

- Szacujemy, że dzięki nowym lampom typu led obniżymy zużycie energii o ok. 50% - dodał wiceprezes firmy Jerzy Brudnik

1. Przedmiot umowy
Pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie zostaje zawarta umowa na realizację zadania pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląga przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji”.

2. Okres obowiązywania
Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat i z okresem obowiązywania od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2022r.

3. Wartość
Wartość szacunkowa umowy wynosi 12 877 258,68 zł (  tj. 3 219 314,67 zł rocznie ).

4. Zakres umowy
Umową objętych jest 6 101 punktów świetlnych. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do utrzymania i konserwacji  posiadanej infrastruktury oświetleniowej oraz majątku Zamawiającego ,zapewnienia oświetlenia w porze od zmierzchu do świtu oraz wykonania modernizacji tej infrastruktury zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną  oraz audytem energetycznym. Modernizacja sieci oświetleniowej polegała będzie na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy ze źródłami światła typu LED wraz z autonomiczną redukcją mocy  na poziomie 25% -30% w godzinach nocnych (2300 – 5oo). Oprawy Led przewidziane do montażu dobrano dla odpowiednich klas oświetleniowych. Pozwoli  to zapewnić równomierność oświetlenia min. dróg, chodników ścieżek rowerowych  na terenie naszego miasta oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy