Interwencja w sprawie dworcowych kas

w sprawie kas

w sprawie kas - w sprawie kas

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Wróblewski przekazał informację o podjęciu interwencji w warmińsko-mazurskim oddziale Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w sprawie  funkcjonowania kas na elbląskim dworcu kolejowym. Na długie kolejki przy kasach skarżą się pasażerowie kupujący bilety.

Materiał o kasach biletowych od 15 min. 57 sek.

- Docierają do mnie sygnały o zbyt małej liczbie kas na elbląskim dworcu kolejowym. Nie jest to wprawdzie kompetencja samorządu, jednak to jak obsługiwani są pasażerowie na elbląskim dworcu ma wpływ na postrzeganie i wizerunek naszego miasta. Dlatego podjąłem interwencję i wystąpiłem do Przewozów Regionalnych o postawienie biletomatów i dodatkową obsługę kasową. Temat ten podejmę również na spotkaniu w samorządzie województwa, które jest organizatorem transportu publicznego w naszym regionie – mówił prezydent Witold Wróblewski

 

Poniżej argumentacja prezydenta Elbląga przywołana w piśmie przekazanym do Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie:

Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wakacyjny i przewidywalne zwiększenie zainteresowania przejazdami kolejowymi oraz analizując otrzymywane sygnały od mieszkańców w sprawie zamkniętych kas biletowych na elbląskim dworcu, zwracam się z wnioskiem o uruchomienie punktów kasowych Przewozów Regionalnych sp. z o.o. oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia biletomatu na tutejszym dworcu.

W obecnej chwili podróżni borykają się z trudną do wytłumaczenia sytuacją na dworcu w Elblągu. Otwarta jest jedynie kasa spółki PKP Intercity w godz. 7:00-16:45, natomiast dwie istniejące kasy spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. pozostają zamknięte. Taki stan rzeczy jest nieakceptowalny przez mieszkańców. Jest to też niewystarczająca ilość otwartych punktów kasowych w stosunku do ilości osób chętnych zakupić bilet. Należy zauważyć, że większość podróżujących korzysta ciągle z tradycyjnej możliwości zakupu biletów w kasie na dworcu. Podróżujący stoją w bardzo długich kolejkach, w których czas oczekiwania dochodzi nawet do 60 minut.

Otwarcie istniejących kas biletowych i doposażenie dworca w biletomat, w znaczący sposób zwiększy sprawność obsługi klientów oraz będzie miało pozytywny wpływ na wizerunek tak Miasta, jak i spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.