Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Elblągu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Elbląg uczcił dziś Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych. Uroczystość odbyła się punktualnie o godz. 12 przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Armii Krajowej.

Parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje kombatanckie, elblążanie, młodzież i dzieci, licznie zgromadzili się pod obeliskiem. Uroczystość rozpoczął hymn państwowy.

Do zebranych zwrócił się m.in. Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, który przywoływał heroiczne postaci rotmistrza Witolda Pileckiego igen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, którzy po wojnie za swoją działalność zostali zgładzeni przez komunistów. Wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski przywoływał innych bohaterów niepodległościowego podziemia, Danutę Siedzikównę "Inkę" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka", który po wydanym na niego wyroku śmierci pisał do syna: Jestem skazany na śmierć i wyrok za chwilę będzie wykonany. Bądź dobrym Polakiem. Kochaj Polskę. Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych opiekunów i bądź posłuszny matce. Tyle, co mogę w tych paru słowach skreślić do Ciebie. Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę i Ciebie, Najdroższy.

W imieniu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego do elblążan zwrócił się wiceprezydent Jacek Boruszka:

Gromadzimy się dziś pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej, by uczcić spadkobierców podziemia okupacyjnego którzy walkę o niepodległość kontynuowali po zakończeniu II wojny światowej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w całej Polsce 1 marca na pamiątkę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Wyklęci są w najnowszej historii Polski szczególną grupą żołnierzy. Po przegranej kampanii września 1939 roku nie pogodzili się z czwartym rozbiorem Polski i z bronią w ręku walczyli z okupantem, a po zakończeniu wojny, kiedy w Polsce zapanował sowiecki terror, wielu z żołnierzy podziemia pozostało… żołnierzami podziemia, zbrojnie kwestionując radziecką strefę wpływów.

O żołnierzach tych nie wolno było otwarcie mówić, a jeśli już, to nazywano ich reakcjonistami czy bandytami, rugowano z historii i przedstawiano jako tych, którzy szkodzą nowemu porządkowi społecznemu. Warto pamiętać, że Żołnierze Wyklęci byli pierwszą antykomunistyczną opozycją, dając świadectwo że nie ma zgody na nową formę zniewolenia.

Dziś do świadomości Polaków, zwłaszcza młodych, przebija się ich tragiczna historia a określenie Żołnierze Wyklęci zastępowane jest trafniejszym – Żołnierze Niezłomni, które podkreśla odwagę, męstwo i wierność Rzeczypospolitej. W Elblągu Żołnierze Niezłomni mają swoje upamiętnienie na rondzie u zbiegu ulic Kościuszki i Agrykola i tak jak w całym kraju również w naszym mieście organizowane są biegi Tropem Wilczym.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony jest nie tylko dla tych, których z pamięci chciano wymazać, ale przede wszystkim dla nas współczesnych. Ci żołnierze nie są już wyklęci, są niezłomni, są wśród nas, ponieważ znaleźli właściwe miejsce w naszej historii.

CHWAŁA BOHATEROM!

Po oficjalnych przemówieniach odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Ostatnią częścią uroczystości była ceremonia składania wieńców, kwiatów i zniczy. Kwiaty złożyli też najmłodsi elblążanie z Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu. Wśród delegacji składających kwiaty znalazły się m.in. delegacje organizacji kombatanckich, Jacek Boruszka wiceprezydent lbląga, delegacja Garnizonu Elbląg i delegagacja służb mundurowych: Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość zakończył utwór „Śpij kolego”.

Organizatorami obchodów byli: Witold Wróblewski prezydenta Elbląga, Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych