Euroregion Bałyk podsumowuje 20 lat i patrzy w przyszłość

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja podsumowująca dwadzieścia lat działalności Euroregionu Bałtyk, pn. „Partnerstwo dla przyszłości”. W wydarzeniu wziął również udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w obecnej kadencji.

Euroregion z powodzeniem działa od dwóch dekad, i tak jak zakładali jego inicjatorzy, zbliża społeczności i mieszkańców basenu Morza Bałtyckiego. Euroregion obejmuje kraje południowo-wschodniego Bałtyku. Tworzą go reprezentanci krajów będących członkami UE oraz spoza UE. Są to: duńska wyspa Bornholm, litewska Kłajpeda, polskie województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, 3 województwa południowo-wschodniej Szwecji (Blekinge, Kalmar i Kronoberg), oraz Obwód Kaliningradzki. Pierwszym prezydentem tej organizacji był Grzegorz Grzelak, ówczesny przewodniczący sejmiku gdańskiego, a pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia polskich gmin i województw tworzących Euroregion był ś.p. Maciej Brzeski, wiceprezydent Gdyni w latach 1990-1999.

Sama konferencja, która jak mówił prezydent Wróblewski zorganizowana została w miejscu, gdzie zrodziła się idea utworzenia Euroregionu, miała podsumować dotychczasowe osiągnięcia tej organizacji i spojrzeć na cele w przyszłości.

Rozpoczynając konferencję Pani Akko Karlsson, prezydent Euroregionu Bałtyk wskazywała na wodę, na Bałtyk, jako główny czynnik determinujący możliwość współpracy i kooperacji. - To nasze położenie nad Bałtykiem oddziałuje na lokalne społeczności – mówiła Pani Karlsson, a wybiegając w przyszłość podkreśliła, że powinniśmy rozwijać nadal współpracę i tworzyć kolejne projekty w oparciu o nasze lokalne doświadczenia.

Minione dwadzieścia lat współpracy i najważniejsze osiągnięcia przedstawił prezydent Wróblewski, zaczął jednak od przypomnienia postaci Zdzisława Olszewskiego i Macieja Brzeskiego, mocno zaangażowanych w utworzenie Euroregionu, prosząc salę o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

- Podmioty, które weszły do Euroregionu były na różnym poziomie rozwoju, jednak organizacja stała się pomostem, który zaczął łączyć społeczności różnych krajów. Dziś, co przecież nie było oczywiste na początku działalności, znamy się lepiej, łatwiej nam współpracować – mówił na wstępie Witold Wróblewski – Współpraca rozpoczęła się od wzajemnych kontaktów, od targów, które zorganizowane zostały w Gdyni, czy Kłajpedzie, tak zaczęło się łączenie partnerów samorządowych z Euroregionem i poprzez Euroregion – mówił dalej prezydent i wspomniał o inicjatywach, które zrealizowane zostały w partnerstwie, jak choćby obozy dla dzieci i młodzieży w Piaskach i Fromborku, czy popularny konkurs plastyczny „Od morza jesteśmy”. Podkreślił również wagę sprawnych funduszy, które umożliwiły współpracę, wśród nich Fundusz Małych Grantów Transgranicznych, Interreg.

- Cele Euroregionu są tak określone, że ich realizacja nie jest w formie dokonanej, a w ten sposób wymaga tworzenia nowych przedsięwzięć – podkreślił prezydent

Witold Wróblewski wręczył również podziękowania przedstawicielom samorządów i regionów zaangażowanych w tworzenie Euroregionu Bałtyk w ostatnich 20 latach. Chwilę później odbył się panel z udziałem m.in. przedstawicieli szwedzkiego Kalmaru, duńskiej wyspy Bornholm, Obwodu Kaliningradzkiego oraz polskich samorządowców. Paneliści opowiadali o swoich doświadczeniach ze współpracy w ramach Euroregionu.

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk

20 lat Euroregionu Bałtyk - 20 lat Euroregionu Bałtyk