Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Armii Krajowej odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Hołd bohaterom, którzy walczyli o niepodległą Polskę oddali przedstawiciele władz państwowych,  samorządowych, organizacje kombatanckie, wojska i służb mundurowych oraz dzieci i młodzież z elbląskich szkół i przedszkoli.

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku. Przemianowana została ze Związku Walki Zbrojnej (wcześniej Służba Zwycięstwu Polsce). Podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie Armia Krajowa była prawdziwym fenomenem w skali całej Europy. Stała się najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną. Jej dokonania przypomniane zostały podczas uroczystości pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Armii Krajowej.

- To była dziwna armia, bo przecież dziesiątki tysięcy oficerów trafiło do niewoli niemieckiej i rosyjskiej, tysiące poległo na polu walki, a nieliczni stanęli na czele młodzieży, którą uczyli miłości do ojczyzny i wytrwania w walce, chociażby do śmierci. Dziś zebraliśmy się przy tym pomniku nie tylko po to, by wspominać przerażające lata wojny  lecz przede wszystkim podziękować naszym przodkom, że dzięki nim żyjemy w wolnej Polsce. Ale i dziś musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za losy ojczyzny. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale - powołując się na słowa św. Augustyna: W sprawach wątpliwych - wolność, w sprawach koniecznych - jedność, zawsze i we wszystkim – miłość - podkreślał Ireneusz Ziemiński, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koło w Elblągu.

- Działania Armii Krajowej wymierzone w hitlerowskiego okupanta, to przede wszystkim: sabotaż, dywersja, wywiad, a z czasem działania partyzanckie i wreszcie cel główny: przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego. Cel ten został podjęty w sierpniu 1944 roku w Powstaniu Warszawskim w nierównej walce z hitlerowcami i w warunkach wkraczających wojsk sowieckich. Ale Armia Krajowa to również wielka siła moralna i osobiste przeżycia. Dla ówczesnych głównie młodych ludzi, którzy nie pogodzili się z wrześniową przegraną AK była najwyższą próbą patriotyzmu. Jej członkowie pomimo prześladowań ze strony okupanta, który usiłował złamać ich wolę walki i zniszczyć poczucie narodowej tożsamości, przysięgali – zgodnie ze słowami roty Armii Krajowej - „być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego”. Wielu niestety tę najwyższą ofiarę poniosło. Stojąc przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, wyrażamy dziś wdzięczność wszystkim Bohaterom Armii Krajowej za ich trud i ofiarność w walce o wolność. Oddajemy hołd i czcimy pamięć tych, którzy odeszli już na wieczną wartę. Uświadamiając sobie po raz kolejny okrucieństwa wojny doceniamy ich wysiłek oraz fakt, że możemy żyć w niepodległej Polsce – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

- Do 1944 roku żołnierze AK przeprowadzili ponad 230 tysięcy akcji zbrojnych: bieżących, jawnych, także tworzenie wojska, podjęła plany ogólnonarodowego powstania, które z końcem listopada 1943 roku zostały przemianowane na akcję "Burza". Te akcje to m. in. Wołyń, to Ostra Brama, Lwów, Lublin w końcu - Powstanie Warszawskie — przypomina Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski,

Dla uczczenia bohaterów odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej. Obchody zakończyło składanie kwiatów i zniczy pod pomnikiem.

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom

Elblążanie oddali hołd bohaterom - Elblążanie oddali hołd bohaterom