Komunikat Dyrektora Spółki Tramwaje Elbląskie do załogi

Poniżej prezentujemy komunikat Dyrektora Spółki Tramwaje Elbląskie wystosowany dziś do załogi.

 

W związku z przekazanymi przez Związek  Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP postulatami, przeprowadzoną serią spotkań z załogą i konsultacjami z Prezydentem Miasta pragnę przedstawić propozycje, które są do zrealizowania
w ramach realnej oceny możliwości ekonomicznych Spółki.

Podtrzymuję propozycję zaprezentowaną wczoraj i potwierdzoną przez Prezydenta Miasta tj. 50 gr/godz. od lipca br. i 50gr/godz. od 1 stycznia 2018 roku z wyrównaniem od lipca 2017 roku. Jest to tym samym realizacja pierwszego postulatu związkowców tj. 1 złotówka/ godz. dla każdego pracownika od 1 lipca br., tyle że rozłożona w czasie.

Co do drugiego postulatu, zakładającego podwyższenie stawki zaszeregowania o kolejną złotówkę od 1 stycznia 2018 roku – można będzie się w tej kwestii  wypowiedzieć po przyjęciu budżetu Miasta na przyszły rok, który zgodnie z założeniami zakładać ma podwyżki dla sfery budżetowej.  

Trzeci postulat dot. wprowadzenia dodatku w kwocie 15 zł/godz. za pracę w dni ustawowo wolne od handlu jest dla mnie nieuzasadniony. Specyfika pracy w komunikacji miejskiej zakłada obsługę mieszkańców przez 7 dni w tygodniu. Każdy pracownik jednak ma 5-cio dniowy tydzień pracy. W przypadku pracy w dni wolne, w tym niedziele i święta pracownik otrzymuje dzień wolny, a w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święta otrzymuje 100% dodatek.  

W odniesieniu do czwartego postulatu dot. wprowadzenia do regulaminu wynagradzania zapisu o corocznym przyroście wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 1,5% średniej krajowej podawanej przez GUS od stycznia 2019, nie mogę podjęć zobowiązań finansowych, które nie wynikają bezpośrednio z zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na kolejne lata.

W związku z powyższym raz jeszcze proszę załogę o rozpatrzenie moich propozycji i apeluję o zaniechanie przeprowadzenia akcji strajkowej, która z pewnością będzie uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta i przyniesie straty finansowe i wizerunkowe naszej firmy.
                            
Dyrektor Spółki Tramwaje Elbląskie
Andrzej Sawicki

Komunikat Dyrektora Spółki Tramwaje Elbląskie do załogi

Komunikat Dyrektora Spółki Tramwaje Elbląskie do załogi - Komunikat Dyrektora Spółki Tramwaje Elbląskie do załogi