Stadion niezmiennie do modernizacji i oświadczenie Olimpii

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga odniósł się do pojawiających się w mediach informacji dotyczących przetargu na budowę oświetlenia na stadionie przy ul. Agrykola.

Przypomnijmy, ogłoszony po raz pierwszy przetarg na budowę oświetlenia nie został rozstrzygnięty. Miasto jako zamawiający zamierzało przeznaczyć na to zadanie 1 mln złotych, natomiast jedyna oferta która wpłynęła opiewała na kwotę blisko 3 mln zł. Zdaniem prezydenta kwota złożona przez oferenta w pierwszym, jak na razie, przetargu nie daje dobrego obrazu o wartości całego zadania.

- Gdyby ofert było kilka moglibyśmy powiedzieć coś więcej, mielibyśmy porównanie. Różnica między kwotą zamawiającego, a kwotą oferenta nie wynika z niewiedzy urzędników, czy błędnych szacunków. Poszczególne firmy to samo zadanie mogą wykonać za więcej, jak i znacznie mniej pieniędzy - zaznaczył prezydent

- Należy jednak pamiętać, że choćby zmiana rodzaju oświetlenia z droższego, ledowego na tańsze, halogenowe może w przyszłości oznaczać droższe koszty jego eksploatacji - wskazywał prezydent i dodał też, że niepotrzebnie pojawiają się opinie, które wprowadzają zamieszanie dotyczące przetargu i samego zadania jakim jest budowa oświetlenia.

- Będziemy weryfikować to zamówienie i powtarzać sam przetarg. Z doświadczenia można przyjąć, że gdy dochodzi do powtarzania przetargu ceny oferentów zaczynają być urealniane. Dlatego proszę, aby patrzeć na całość procedury przetargowej z perspektywy wiedzy, a nie emocji - dodał prezydent

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Zarządu ZKS Olimpii Elbląg wydanym w związku z artykułem, który ukazał się w Elbląskim Dzienniku Internetowym info.elblag.pl i zawartymi w nim wypowiedziami Radnego Rafała Traksa

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZKS OLIMPIA ELBLĄG