Trzy wnioski, dwa ważne dla miasta zadania

konferencja

konferencja - konferencja

Trzy ważne dla miejskiej infrastruktury wnioski, które mają duże szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych omawiano dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Pierwsze dwa dotyczą gospodarki wodnej, trzeci infrastruktury drogowej.

 

Gospodarka wodna
- Wspólnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji mamy dobre wiadomości, przygotowaliśmy wniosek na oczyszczalnię ścieków przy ulicy Mazurskiej, która w chwili obecnej jest już w złym stanie technicznym i wymaga inwestycji. Wniosek o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeszedł weryfikację i obecnie jest na 28 miejscu wśród 149 wnioskodawców, z czego pierwsze 34 wnioski objęte zostaną dofinansowaniem Funduszu - wskazywał prezydent Wróblewski i dodał - Oczyszczalnia wymaga nakładów, priorytetowym działaniem było więc dla nas znalezienie środków na jej modernizację.

- Druga dobra nowina dotyczy kolejnego wniosku, który uzyska dofinansowanie, mowa o Systemie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg, a co za tym idzie budowa kanalizacji deszczowej na takich ulicach jak Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska i Kowieńska. W kwocie blisko 8 mln zł i z dofinansowaniem ponad 4 mln zł., natomiast koszt modernizacji oczyszczalni to łącznie 108 mln zł i szansa na otrzymani 56 mln dofinansowania.  To dobry przykład na to, że w naszym mieście realizowane są kolejne inwestycje dla mieszkańców związane z gospodarką wodną – podkreślił prezydent

- To dobra nowina nie tylko dla elblążan, ale i mieszkańców sąsiednich gmin, którzy korzystać będą ze zmodernizowanej oczyszczalni, która powstała w 1987 roku i pracuje już 30 lat. To obiekt, na którym odcisnął się już czas i agresywność ścieków. Stan konstrukcji stalowych jest zły i oczyszczalnia wymagała kompleksowej naprawy – mówił Andrzej Kurkiewicz dyrektor EPWiK

- Będzie to nasza druga historycznie największa inwestycja w infrastrukturę wodną. Pierwszym tak dużym projektem było zaopatrzenie Elbląga w wodę pitną w kwocie 100 mln zł i dofinansowaniem 53 mln zł. Dla pracowników EPWiK to zakończenie dwu letniej pracy związanej z przygotowaniem wniosków. Sam projekt modernizacji oczyszczalni kosztował nas 1 mln zł. Postawiliśmy na maksymalnie dobre przygotowanie projektu i dziś chciałbym podziękować tym, którzy byli zaangażowani w jego opracowanie – zaznaczył dyrektor EPWiK

Zobacz szczegóły wniosków EPWiK

Infrastruktura drogowa
- 15 września wysłany został do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grunwaldzka w Elblągu” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicami Pasłęcką i Okólnik do granicy miasta z miejscowością Gronowo Górne. W ramach tego konkursu mamy szansę na 50% dofinansowania w kwocie 861.127,00 zł, całkowity koszt projektu wynosi 1.722.255,00 zł – opisywał zadanie prezydent Wróblewski

- Jeżeli uzyskamy dofinansowanie kompleksowo przebudowana zostanie jezdnia, zatoki i chodniki ulicy łączącej nasze miasto z Gronowem Górnym – wskazywał prezydent

Zobacz szczegóły wniosku na przebudowę ul. Grunwaldzkiej

ul. grunwaldzka

ul. grunwaldzka - ul. grunwaldzka

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja