Wspólne działania Straży Miejskiej i Straży Rybackiej

sm sr

W minionym tygodniu (14.06.) Straż Miejska w ramach współpracy ze Społeczną Strażą Rybacką prowadziła działania, których głównym celem jest kontrola terenów wzdłuż rzeki Elbląg pod kątem ładu i porządku.

Zdarza się, że mieszkańcy nad wodą organizują imprezy, spożywają alkohol czy rozpalają ogniska, a powstałe w ich wyniku odpady wrzucają do wody czy pozostawiają na miejscu. Również działkowcy z pobliskich ogrodów przy ulicy Warszawskiej pozbywają się śmieci w taki sposób, który jest nie do przyjęcia.

Wspólny wodny patrol został wprowadzony, aby przeciwdziałać zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu obszarów wodnych oraz ich brzegów. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieczystości i większych nieprawidłowości.

Wspólne służby pełnione są cyklicznie i nadal będą kontynuowane, aby nie dopuszczać do naruszeń porządku prawnego.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

sm sr

sm sr

sm sr

sm sr - sm sr

sm sr

sm sr - sm sr

sm sr

sm sr - sm sr